Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Mer areal til næringsbygg

Antall kvadratmeter bruksareal til næringsbygg gikk opp med 45 prosent fra juni til juli, viser sesongjusterte tall for igangsettingstilllatelser, viser nye SSB-tall.

Igangsettelsestallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en nedgang i bruksareal til næringsbygg siden mai 2014, med en utflating de siste måneder.

Uendret for nye boliger
Antall igangsettingstillatelser til nye boliger er uendret fra juni til juli, viser sesongjusterte tall. Den langsiktige trenden viser en forholdsvis flat utvikling i antall igangsettingstillatelser fra april 2013 til august 2014, etterfulgt av en økning frem til juli i år.

Færre tillatelser til nye boliger siste tolvmånedersperiode
I siste tolvmånedersperiode ble det gitt igangsettingstillatelse til 28 000 nye boliger. Det er en nedgang på 6 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,2 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 0,3 prosent mindre enn i perioden før.