Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret. Foto: Prognosesenteret

Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret. Foto: Prognosesenteret

Europas BA-markeder «mistet» hele 1000 milliarder i 2020

Fasiten for koronapandemiens effekt på de europeiske bygg- og anleggsmarkedene i 2020 ble en nedgang på 4,7 % mot en forventet oppgang på 1,5 %.

Bjørn-Erik Øye

Partner i Prognosesenteret

Omregnet til NOK betyr dette at pandemien medførte et omsetningsbortfall på hele 1000 milliarder.

Positivt er det da at nedgangen bremset suksessivt gjennom siste halvår av 2020 og oppgangen i 2021 forventes å ende på 5,6 % (volum). Dette ifølge de nye prognosene som ble presentert på Euroconstruct-konferansen i Verona 12. november.

De totale investeringene i 2021 forventes nå å beløpe seg til 1740 milliarder euro, noe som tilsvarer en økning på 5,6 % sammenlignet med året før. Nettverkets nasjonale eksperter har dermed justert opp prognosen og melder nå også om ytterligere positiv utvikling i prognoseperioden mot 2023.

Kilde: Prognosesenteret

Kilde: Prognosesenteret

Forventningene for 2021 er justert opp til tross for at aktiviteten i første halvår 2021 ble noe lavere enn forventet. De positive forventningene forsterkes nå av en sterk global oppgang, stigende tillitsindikatorer og sterke stimuleringstiltak i form av infrastrukturinvesteringer. I tillegg har mange regjeringer innført økonomiske insentiver for å stimulere til renovering og ombyggingsarbeid relatert til klima- og bærekraftsmål.

Med totale investeringer på 1740 milliarder euro i 2021 er hele tapet fra koronapandemien i 2020 tatt igjen. Variasjonen mellom landene er imidlertid stor. I 7 av de 19 Euroconstruct-landene forventes veksten i 2021 å overstige 2019-nivåene, seks land havner på samme nivå som i 2019 og i de resterende seks landene er utviklingen fortsatt negativt.

Korttidsprognosen viser fortsatt god vekst i 2022 (3,6 %), og noe lavere (1,5 %) de påfølgende to årene. Det skal imidlertid bemerkes at det er flere uromomenter som risikerer å velte et generelt positivt scenario. Potensielle hemmende effekter finnes på tilbudssiden; stigende priser på både råvarer og byggevarer, men også mangel på kvalifisert arbeidskraft kan bremse veksten.

Ser man nærmere på Euroconstruct-landene, forventes den sterkeste veksten (over 4 % per år) i Irland, Spania, Ungarn og England. Det forventes en mer uendret utvikling i Tyskland og Sveits, mens investeringene krymper i både Finland og Sverige

Prognosesenteret er Euroconstructs representant i Norge.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.