<p>Tomme kontorer og litt lavere aktivitet til tross, går driften i Skanska tilnærmet normalt. men situasjonen kan endre seg raskt for hele byggenæringen.</p>

Ett stengt prosjekt og karanteneutfordringer, men tilnærmet normal drift for Skanska

Skanska har så langt fått stanset ett prosjekt, med stengingen av Skarvbergtunnelen i Porsanger. Inntil videre ser det ut som om den øvrige driften går så normalt som mulig i en unormal situasjon.

Audun Lågøyr. Foto: Madeleine Bergheim

‒ Foreløpig går ting tålelig normalt, men situasjonen kan endre seg raskt. Så langt virker det som om leverandørkjeden klarer å forsyne prosjektene våre i alle fall noen uker fremover, men vi er selvfølgelig avhengige av at vi ikke får sykdomsutbrudd på prosjektene. Da vil det stoppe opp, sier kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr i Skanska til Byggeindustrien.

Lågøyr sier til Byggeindustrien at entreprenørkonsernets første prioritering nå er å bidra til å hindre mest mulig smitte fra å spre seg.

‒ Samtidig må vi finne en fornuftig drift, slik at vi sikrer at prosjektene holdes i gang. Det er en vanskelig balansegang, men det er ekstremt viktig at Helsedirektoratet gjør som Justisdepartementet har bedt om, nemlig å lage ens retningslinjer. Vi mener det må legges til rette for den type aktivitet hvor arbeidere reiser inn til anlegg, jobber syv-ni-tolv dager, og så reiser ut igjen. Per nå er det veldig mange ulike lokale karantenebestemmelser, og vi har nå flere prosjekter hvor vi ser utfordringer knyttet til dette, sier Lågøyr.

Kommunikasjonsdirektøren forteller at det så langt har gått ut noen få permitteringsvarsler i Skanska, blant annet i det stengte prosjektet Skarvbergtunnelen. Lågøyr forteller at ledelsen har en god dialog med bedriftens hovedtillitsvalgte om permitteringene som kommer. Ellers er det også litt lavere aktivitet i entreprenørkonsernet.

‒ Vi har bedt alle som kan, om å ta hjemmekontor. Det gjelder svært mange på hovedkontoret i Oslo, og også flere funksjonærer på prosjekt. Men vi kan ikke bygge fra hjemmekontor, og da må vi være svært nøye med smittevern. Her følger vi Folkehelseinstituttets råd, og kommer også med oppdaterte råd hver dag, sier Lågøyr.

Oddmund Hansen, Ole Gudbrand Johnsen, Geir Tverberg og Svenn Aage Bråtene er noen av ytterst få som er å finne på Skanska Norges hovedkontor denne uken.

På Skanska Norges hovedkontor er det for tiden svært stille.

Rundt et bord med hver sin nistepakke og kaffekopp og et par stoler mellom hver mann sitter Oddmund Hansen, Ole Gudbrand Johnsen, Geir Tverberg og Svenn Aage Bråtene. De er noen av få Skanska-ansatte som bruker det mer enn 33.000 kvadratmeter store Sundtkvartalet i Oslo.

‒ Vi jobber med å utarbeide et tilbud som det haster litt med, og da er vi avhengige av å jobbe sammen og se hverandres skjermer. Men vi er et absolutt minimum som er samlet her, og så jobber resten hjemmefra, sier Hansen.