Regiondirektør Hilde Waage i EBA Agder er godt fornøyd med avtalen. Foto: Svanhild Blakstad

Har inngått regional samarbeidsavtale mellom EBA Agder og NAV Agder

Nylig inngikk EBA Agder og NAV Agder en avtale som skal være med på å sikre at flere ønsker å bli en del av byggenæringen.

Målet med samarbeidsavtalen er å skape en overordnet forankring og legge til rette for inngåelse av samarbeidsavtaler mellom aktuelle entreprenørvirksomheter som er organisert i EBA Agder og tilliggende NAV-kontorer.

Hensikten er at virksomhetene i EBA kan få dekket deres behov for arbeidskraft og at flere arbeidssøkere registrert hos NAV kommer i jobb. Samarbeidsavtalen mellom EBA Agder og NAV Agder omfatter samarbeid om rekruttering, inkludering og kvalifisering av arbeidssøkere.

Evalueringsmøter mellom EBA Agder og NAV Agder gjennomføres minst hvert halvår og innkalles av kontaktperson i NAV.

Regiondirektør Hilde Waage i EBA Agder er godt fornøyd med avtalen.

– Næringen vår trenger 10.000 nye menneskelige ressurser innen 2020 - cirka 6.000 av disse er fagarbeidere og behovet vil ikke være synkende, sier Waage.

– Vi oppfordrer ungdom til å ta Yvalg veien- ta et fagbrev, som er den beste plattformen man kan ha i vår bransje. Vi oppfordrer spesielt jenter til å velge vår bransje. Til nå har byggebransjen kun rekruttert fra halve befolkningen - nå må vi se på hele befolkningen, sier legger Waage til.

Hun mener byggebransjen er fremoverlent og etter hennes mening den mest innovative bransjen i Norge i dag.

– Det er en spennende bransje med mange forskjellige oppgaver. Digitaliseringsprosessen har kommet langt – og man har uendelige mange forskjellige oppgaver å velge mellom; vi trenger brobyggere, tunneldrivere, bergsprengere, betongarbeidere, tømrere, HMS-rådgivere, ledere, digitaliseringseksperter, økonomer, HR folk, planleggere og så videre, påpeker hun.

Innholdet i samarbeidet omfatter blant annet at NAV Agder kan delta på ulike arrangementer og medlemsmøter i regi av EBA Agder etter avtale, at NAV Agder kan arrangere jobbmesser og rekrutteringstreff for EBA Agder og virksomhetene når det er hensiktsmessig og utveksling av informasjon om utvikling på arbeidsmarkedet, samt prognoser og relevant forskning.