Markedssjef for yrkesbygg i Enova, Christian Hemmingsen. Foto: Enova

Enova vil oppmuntre til energioppgradering

En mer forutsigbar søkeprosess for Enova-støtte skal få enda flere byggeiere til å oppgradere til høyere energiklasser, håper Enova.

Det skriver Enova i en pressemelding mandag.

– Sammenlignet med samme tid i fjor er det betraktelig flere søknader om investeringsstøtte til eksisterende bygg . Endringene vi gjorde i fjor for å gjøre søknadsprosessen enklere og mer forutsigbar, er nok en del av forklaringen. Nå har vi tatt ytterligere grep, sier markedssjef for yrkesbygg i Enova, Christian Hemmingsen.

Større trygghet

I det nye søknadssenteret kan alle som velger tiltak fra Enovas tiltaksliste raskt få svar på om de kan regne med å få støtte. De skal også få en indikasjon på hvor høy støtten blir, skriver Enova.

– Vi vet at det er viktig med forutsigbarhet for byggeierne. Gjennom den nye løsningen gir vi dem større trygghet i budsjettprosessene sine, sier Hemmingsen.

Senker minimumskravet

En annen endring Enova har gjort er å senke minimumskravet til energireduksjon. Kravet for å få investeringsstøtte var tidligere 15 prosent. Nå er minimumskravet senket til 10 prosent.

– Vi ser at mange reduserer energibruken med så mye som 30 prosent. Men alle bygg er forskjellige, og vi ser at det for enkelte er krevende å oppnå dette, sier Hemmingsen.

Enova investerte, ifølge pressemeldingen, 734 millioner kroner fordelt på nesten 600 prosjekt i yrkesbyggsektoren i 2013.

– Målet er minst like mange gode byggprosjekter i 2014. Det aller meste ønsker vi å bruke på energioppgradering av eksisterende bygg . Dette er et av våre største satsingsområder, understreker Hemmingsen.