Energisystemer i stor endring

Aldri før har våre energisystemer vært i større endring enn i disse tider. Digitaliseringen og datostyring er i ferd med å innta både små og store bygg.

– De endringer vi hittil har sett, er trolig bare begynnelsen, sier Nils Klippenberg i Siemens-selskapet Nordic CEO Smart Infrastructure som var en av innlederne på tirsdagens Siemens-konferanse i Trondheim.

Nils Klippenberg i Siemenssselskapet Nordic CEO Smart Infrastructure

Den kraftige økningen i bruken av solceller vil etter hvert kunne ha en dramatisk innvirkning på hele el-systemet vårt. Men strøm fra solceller kan ikke lagres. Den må på samme vis som strøm fra vindturbiner, brukes i det øyeblikket den produseres. Dog med et lite unntak; og ikke minst her kommer Siemens inn for fullt.

Lagres i batterier
Strøm både fra solceller og vindturbiner kan lagres i batterier i mindre skala, og som en del av vannkraftsystemene i litt større skala. Siemens satser tungt på å utvikle ny batteriteknologi. I Trondheim ble en ny batterifabrikk for maritim sektor åpnet av statsminister Erna Solberg (H) så sent som i januar i år. I Tyskland, Siemens’ hjemland, er konsernet i ferd med å utvikle batterier også for andre formål, blant annet for byggsektoren. Siemens har i dag over en tredjedel av verdens batterimarked. Det opplyste Nils Klippenberg til Byggeindustrien.

Tanken er at produksjon av strøm fra solceller på taket, kan lagres i batterier i kjelleren, eller hvor det måtte være, og brukes når behovet er der. Men det er ikke nok med det, mener Klippenberg og Trond Lein, som leder det som kalles Digital grid i Siemens. Økende omfang av det man populært kan kalle «egenprodusert strøm» setter også nye krav til distribusjonen av elektrisk kraft der Statnett og kraftselskapene nettselskaper har monopol i dag. Her er det alt i gang en utvikling av et nytt, kommersielt marked for kjøp, salg og distribusjon av strøm. Helt nye selskaper er på vei inn på dette markedet.

Ikke bare på taket

Trond Lein, lederfor digital grid i Siemens.

Det er ikke på taket og fra solcelledekorerte yttervegger det skjer. Også innendørs er mye på gang, og har vært det en god stund allerede. Datastyrte elsystemer er i bruk mange steder, særlig i nybygg der byggherrene, det være seg store som små, er opptatt av mest mulig effektiv bruk av den energien bygget trenger. Trond Lein trakk fram det finske kjøpesentret «Sello» som holder til i byen Leppävarra som med sitt avanserte energisystem har spart nær fem millioner kroner, eller 480.000 euro i året, pluss oppnådd en betydelig reduksjon av klimagassen CO2.

Den økende bruken av el-biler, ikke bare i Norge, men etter hvert også i langt mer biltette land enn vårt, vil stille nye krav til energisektoren. Klippenberg sier til Byggeindustrien at det neppe blir mindre behov for elektrisk strøm i årene framover hvis denne utviklingen skyter skikkelig fart, selv om man får stadig mer avanserte systemer for strømforbruk og strømproduksjon. I så måte er vi i Norge i en særstilling med vår vannkraft - som i realiteten er en evighetsmaskin, i hvert fall så lenge det regner og snør. Vannkraften er også i den særstilling sammenlignet med vind og sol at denne energien kan lagres, og det skjer som kjent i de store vannmagasinene.