Illustrasjonsfoto: Torbjørn Tandberg / DiBK
Illustrasjonsfoto: Torbjørn Tandberg / DiBK

Endrer regelverket for byggevarer

EU reviderer byggevareforordningen, som fastsetter regler for omsetning og tilsyn av CE-merkede byggevarer i EU og EØS-området.

Det skriver Direktoratet for byggkvalitet (BiBK) i en pressemelding.

Parallelt med revisjonen har EU også startet en prosess med å gjennomgå tekniske spesifikasjoner for byggevarer som omfattes av byggevareforordningen.

– Den norske byggenæringen importerer mye fra det indre markedet, samtidig som Europa er et stort marked for våre hjemlige produsenter. En revisjon av regelverket innebærer uansett endringer for oss i Norge. Akkurat nå har vi muligheten til å påvirke hvilke krav som skal stilles til byggevarene, og jeg håper at næringen deltar veldig aktivt i arbeidet, sier DiBK-direktør Per-Arne Horne i pressemeldingen.

Produktgruppene gjennomgås nå i prioritert rekkefølge.

– Vi ønsker å etablere et samarbeid med bransjen og andre interessenter i Norge for de ulike produktgruppene, og ha innledende møter i arbeidsgruppene allerede denne våren. Dette er ikke en fulltidsjobb, men innebærer å lese seg opp på enkelte områder og dele kunnskap og erfaring. Fordelen med å bidra er muligheten til å påvirke utforming av kravene i en tidlig fase og samtidig skaffe seg et nyttig nettverk i Norge og internasjonalt, sier Martin Schreck, sjefingeniør i DiBK.

Direktoratet skriver i pressemeldingen at de ønsker å samarbeide med aktører som kan gi innspill til revisjonen av det tekniske regelverket for byggevarer. De vil nå etablere arbeidsgrupper for disse produktgruppene:

  • Prefabrikkerte betong- og lettbetongprodukter
  • Metallbaserte konstruksjonsprodukter
  • Armerings- og spennstålprodukter til betongkonstruksjoner
  • Vinduer, dører, porter, skodder og bygningsbeslag
  • Sement, kalk og andre hydrauliske bindemidler
  • Isolasjonsprodukter/sammensatte isolasjonssystemer
  • Bærekraftig miljø
  • Farlige stoffer