DiBK har avsluttet tilsynet med behandlet trekledning, og berømmer samarbeidet med foretakene. Foto: Dieter Hawlan / Mostphotos
DiBK har avsluttet tilsynet med behandlet trekledning, og berømmer samarbeidet med foretakene. Foto: Dieter Hawlan / Mostphotos

DiBK avslutter tilsynskampanje rettet mot behandlet trekledning

Siden 2021 har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) gjennomført en rekke tester og tilsyn med produsenter av behandlet trekledning i Norge. Alle tilsynene er nå lukket med riktig produktdokumentasjon, CE-merke, ytelseserklæring og bruksanvisning.

Tidligere tilsyn har vist at enkelte typer trekledning har vært solgt med feil produktmerking. Nå er materialene testet, og den endelige tilsynsrapporten er klar, skriver Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i en pressemelding på sine nettsider.

I 2021 og 2022 undersøkte DiBK om behandlet trekledning til utvendig bruk hadde tilfredsstillende produktdokumentasjon. Direktoratet avdekket den gang at enkelte produsenter deklarerte produktene i feil kategori.

I det videre tilsynsarbeidet ble det også utført branntester av trekledningene. Nå er den endelige rapporten Tilsyn med behandlet trekledning til utvendig bruk 2021-2022, klar.

Trengte veiledning

Resultatene fra tilsynet viste, ifølge pressemeldingen fra DiBK, at mange av de kontrollerte foretakene ikke kunne legge fram korrekt dokumentasjon etter den første henvendelsen fra direktoratet.

– Omsetning av byggevarer reguleres av byggevareforordningen og baserer seg på felleseuropeiske standarder. For å hjelpe foretakene har vi laget en veiledning i hvordan produktdokumentasjon skal utarbeides. Det har vært et nyttig arbeid både for oss og foretakene, sier assisterende direktør Hanne Kofstadmoen i DiBK.

Kledninger fra 51 produsenter og distributører var med i tilsynet, og 249 produkter ble kontrollert.

Regelverket stiller krav om at produsenten skal ha produksjonskontroll i fabrikk. I tillegg skal et prøvningslaboratorium, altså en tredjepart, fastsette produktets ytelser.

Berømmer produsentene

Etter tilsynet med produktdokumentasjonen valgte direktoratet å ta flere av trekledningene videre til branntesting. Testene ble gjennomført i Sverige av det uavhengige tekniske kontrollorganet RISE Research Institute of Sweden.

– Tilsynet og testene vi utførte, viste at enkelte produsenter av behandlet trekledning deklarerte kledningen feil. Dette handler om brannsikkerhet i boliger og bygninger. Tilsyn er viktig for å sikre at byggevarene brukes på en måte som gir trygge bygninger, sier Kofstadmoen.

Det er produsenter, importør og distributør av byggevarer som er forpliktet til å sikre at byggevarer har tilstrekkelig dokumentasjon, før varen omsettes på det norske markedet, heter det i pressemeldingen.

– Dialogen med foretakene har vært svært god, og vi vil berømme dem for at feilene ble rettet raskt. Alle byggevarene som var del av tilsynet, har nå tilfredsstillende produktdokumentasjon, herunder CE-merke, ytelseserklæring og bruksanvisning, avslutter Kofstadmoen.