Illustrasjonsfoto: Foto: Trond Joelson

Illustrasjonsfoto: Foto: Trond Joelson

Ny byggevareforordning på høring

Forslag til ny byggevareforordning er sendt på høring fra EU-kommisjonen.

– Hensikten med forslaget er å styrke og forbedre det indre markedet for byggevarer som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen, skriver DiBK på sine nettsider.

Revisjonen av byggevareforordningen har vært varslet i flere år.

– Det har over lengre tid vært diskusjoner knyttet til utfordringer og mangler ved den nåværende byggevareforordningen. Direktoratet for byggkvalitet arbeider nå med å sette oss inn i forslaget fra EU-kommisjonen og ønsker derfor å invitere til et informasjonsmøte for alle interessenter, skriver DiBK videre.

Den nye byggevareforordningen skal bidra til å:
* løse problemet knyttet til publisering av standarder
* redusere nasjonale handelshindringer
* forbedre håndhevingen av regelverket og markedstilsynet
* lage et klarere og forenklet regelverk
* redusere den administrative belastningen gjennom forenkling og digitalisering
* sikre trygge byggevarer på markedet
* redusere den samlede klima- og miljøbelastningen fra byggevarer

Høringsfristen er 2. juni 2022.