INNE I STASJONEN. Mossia og underentreprenøren Keller har gått inn i selve Circle K-bygget og blant annet skjært hull i gulvet for å kunne borre ned 650 jetpeler. Foto: Bane Nor
INNE I STASJONEN. Mossia og underentreprenøren Keller har gått inn i selve Circle K-bygget og blant annet skjært hull i gulvet for å kunne borre ned 650 jetpeler. Foto: Bane Nor

Driver tunnel under bensinstasjon med 70 centimeters fjelloverdekning

Store uforutsette kvikkleirefunn, en langvarig anleggsstans i sentrum og krevende tunnelarbeider med millimeterpresisjon under bybebyggelse. Det er nok av utfordringer å hanskes med i jernbaneprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad.