Materialer hos Moelven Valåsen. Foto: Henric Forsell / Moelven
Materialer hos Moelven Valåsen. Foto: Henric Forsell / Moelven

Driftsresultatet ned med en milliard for Moelven i 2022

2022 ble det nest beste året i Moelvens historie, men sammenlignet med toppåret 2021, er kontrasten stor.

Det kommer frem i en pressemelding fra Moelven mandag i sammenheng med fremleggelsen av kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2022.

– Første halvår var preget av høykonjunkturen vi har hatt siden 2020, men så snudde det brått utover høsten. Nå er det en helt annen hverdag som rår, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven.

Moelven omsatte for 14.439 millioner kroner i 2022, og leverte et driftsresultat på 1.757 millioner kroner. Sammenlignet med 2021, som var Moelvens beste år gjennom tidene, ble det en nedgang i driftsresultat på 1.229 millioner kroner. Omsetningen gikk også ned 433 millioner kroner fra 2021 til 2022.

Les hele kvartalsrapporten her.

Krevende tider

Ifølge pressemeldingen ble 2022 et todelt år for Moelven. I første halvår hadde de et driftsresultat på over 1.600 millioner kroner, men neste halvår var preget av markedsnedgang kombinert med økte kostnader og nedskrivinger av varelager. I andre halvår ble driftsresultatet på om lag 130 millioner kroner, heter det i pressemeldingen.

– Aldri før har vi opplevd en så markant endring i løpet av ett år, sier Kristiansen.

Det skandinaviske markedet for trevarer bremset kraftig opp i løpet av 2022, og det har også vært mindre etterspørsel i flere regioner internasjonalt, spesielt i Europa. Prisene på trevarer har gått ned, samtidig som produksjonskostnadene har gått kraftig opp, skriver Moelven.

De økte levekostnadene gjør at forbrukerne kjøper mindre trevarer, og proffmarkedene for nybygg og oppussing har også dalt kraftig den siste tiden.

– Vi har snakket om usikkerhet siden pandemien, og vi har varslet at vi går inn i krevende tider. Men hvor lenge det vil vare, er helt umulig å si. Vår jobb er å håndtere usikkerheten i det korte perspektivet, samtidig som vi jobber etter våre langsiktige strategier, forklarer Kristiansen.

Nedskjæringer og investeringer

Moelven har gjort nedskjæringer ved byggmodulvirksomheten både i Norge og Sverige. I Norge er en produksjonslinje lagt ned, noe som gjør at omtrent 50 medarbeidere mister jobben. På svensk side har 20 personer blitt varslet om oppsigelse som følge av lavere etterspørsel etter moduler til anleggsmarkedet. I tillegg er 16 medarbeidere permittert ved en avdeling i Moelven Limtre på Vatnestrøm, og seks personer har fått permitteringsvarsel ved Moelven List på Eidsvoll.

Moelven har den siste tiden besluttet omfattende investeringer. I 2023 har konsernet planlagte investeringer for rundt en milliard kroner. Dette er, ifølge pressemeldingen, tiltak som skal styrke utviklingen av konsernet og bedre konkurransekraften.

– Moelven har en investeringsportefølje som vi aldri før har hatt. Dette er tydelig signal på vår framtidstro. Det er en urolig verden, men vi er overbevist om at klimasmarte produkter og løsninger i tre kommer til å vinne stadig nye terreng, og i det terrenget skal vi hevde oss, sier Kristiansen.