Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Moelven styrker fire hjørnesteinsbedrifter

Konsernstyret i Moelven har gitt klarsignal for en investeringspakke på nær 210 millioner kroner for å modernisere fire av hjørnesteinsbedriftene deres.

Målet med investeringene er å bedre kapasiteten, effektiviteten og klimaavtrykket til morgendagens treindustri, informerer Moeleven på nettsidene sine.

– Det har vært gode tider i bransjen en stund, og dette gjør at vi har mulighet til å gjøre strategiske investeringer som bidrar til å modernisere og styrke konkurransekraften ved flere av våre hjørnesteinsbedrifter. Dette er viktige satsninger for Moelven, for medarbeiderne våre og lokalsamfunnene deres, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Investeringene skal skje hos Moelven Treinteriør, Moelven Mjøsbruket, Moelven Våler og hos Moelven Notnäs Ransby. Etter planen skal alle prosjektene være driftsklare i løpet av 2024.

– Måten vi investerer på har endret seg sammenlignet med tidligere. I dag må vi ta større samlede løft, for å sikre oss at vi får tilgang på utstyr og leveranser. Som kjent har ventetiden på dette økt på grunn av pandemi og krigen i Europa, sier Kristiansen.