Moelven Valåsens industriområde. Foto: Johan Blomquist
Moelven Valåsens industriområde. Foto: Johan Blomquist

Moelven bygger pelletsfabrikk i Karlskoga

Moelven investerer 382 millioner svenske kroner i ny pelletsfabrikk og anlegg for energiproduksjon ved Moelven Valåsen i Karlskoga i Sverige.

Den nye pelletsfabrikken blir fullintegrert med sagbruket ved Moelven Valåsen i Karlskoga. Energiproduksjonen skal utvides slik at den kan forsyne det økte behovet for biobasert energi som kommer som konsekvens av utbyggingen. Investeringen har en kostnadsramme på 382 millioner svenske kroner, skriver Moelven i en pressemelding.

Fabrikken blir bygd etter samme lest som Moelvens første pelletsfabrikk på Sokna i Norge, som er integrert med Moelven Soknabruket. Da denne ble åpnet i 2020 var fabrikken den første i sitt slag i Norge, og aldri før hadde det blitt tatt i bruk en slik produksjonsmetode i et nordisk klima.

- Vi er så heldige at vi kan høste erfaringene fra suksesshistorien med vår første innovative pelletsfabrikk i Norge og gjenbruke den i Sverige, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.