Morten Kristiansen er konsernsjef i Moelven Industrier. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Morten Kristiansen er konsernsjef i Moelven Industrier. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Moelven tjente 900 millioner i andre kvartal

Moelven leverer sitt sterkeste andre kvartal i historien, men rigger seg for en mer utfordrende framtid.

Moelven omsatte for 4.268 millioner kroner i andre kvartal, noe som er en økning på 119 millioner kroner fra samme periode i fjor. Driftsresultatet i kvartalet ble 897 millioner korner (NOK 823 millioner). Men nå tror de det kan være slutt på rekordresultatene.

– Det kommende halvåret er preget av meget stor usikkerhet og variasjoner i etterspørselen. Framover ser vi for oss en hverdag som ligner mer på den vi hadde før pandemien, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier i en pressemelding.

- Moelven har brukt den gode resultatutviklingen til å ruste konsernet for framtiden, og vi har besluttet tidenes investeringsløft. Dette er investeringer som kommer mange lokalsamfunn til gode, men som også styrker fleksibiliteten og konkurransekraften i konsernet, sier Kristiansen.

I løpet av de siste årene har de vedtatt investeringer på over 1.200 millioner kroner på flere av fabrikkene i Norge og Sverige.

De forteller at etterspørselen etter trebaserte varer i det internasjonale markedet har vært god i første halvår, dog ikke like høy som i 2021. I Skandinavia ser de en større nedgang i etterspørselen innenfor byggevarehandelen og nye boligprosjekter.

- Dette har alt fått konsekvenser for boligsegmentet innen modulvirksomheten på norsk side, sier Kristiansen i meldingen.

Tidligere denne måneden fikk 80 medarbeidere ved Moelven Byggmodul på Hjellum permitteringsvarsel, og det ble varslet en større omstillingsprosess for å styrke konkurransekraften.

- Bransjen vår er utsatt for brå endringer, og etter en markant vekst i både etterspørsel og prisutvikling går vi nå inn i en mer usikker periode. Dette skyldes at økende renter, energipriser og kostnadsnivå generelt kjøler ned deler av markedet. Det gjør at vi forventer sesongvariasjoner og resultatnivåer som vi så mer av før pandemien, spår Kristiansen i pressemeldingen.