Kostnadssprekk kan stoppe Deichmanske

Kostnadssprekken til nye Deichmanske bibliotek i Oslo er ikke med i byrådets budsjett for Oslo i 2016. Prosjektet kan stå i fare, melder Aftenposten.

Byrået har behov for mer tid for å gå gjennom totalkostnadene for prosjektet. Det kommer fram i budsjettet som legges fram torsdag, ifølge avisa.

– Investeringsbudsjettet for de nye kulturbyggene i Bjørvika vil alene bli tre ganger så store som eiendomsskatten som blir innført i 2016 vil innbringe, sier finansbyråd Robert Steen.

Byrådet vil komme tilbake til saken før bystyret skal behandle budsjettet.

– Dette vil legge betydelig press på kommuneøkonomien, ikke i dag, men om fire år. Skal vi ha mulighet til å løse de økonomiske utfordringene som vi står overfor om fire år, må vi starte å jobbe med tiltak i dag, utdyper han.