Vianova klar med samhandling i nettskyen

Vianova Systems lanserer nå første integrerte versjon av sin løsning for BIM for infrastruktur: NovapointDCM med samhandlingsløsningen QuadriDCM.

Kombinasjonen gir eksepsjonell, tverrfaglig samhandling i nettskyen – og fører til vesentlig redusert plan- og byggetid – pluss at den gir nye konkurransefortrinn for prosjektaktørene.

NovapointDCM med QuadriDCM er markedets første objektbaserte og helhetlige BIM-løsning spesielt utviklet for infrastrukturprosjekter. Lanseringsversjonen har produktbetegnelsen Novapoint 19.10DCM.

Løsningen, der bokstavene DCM står for Design, Construction & Maintenance, er basert på intelligente modellobjekter og fremtidens BIM-prinsipper.

Unik samhandling i nettskyen
Modelleringsverktøyene i NovapointDCM, kombinert medden skybaserte og tett integrerte, modellbaserte samhandlingsløsningen QuadriDCM, introduserer en grensesprengende og mye mer effektiv måte å jobbe på.

Løsningen er helt banebrytende i infrastruktursammenheng og legger til rette for effektiv leveranse av 3D modelldata i hele prosjektets livssyklus – ikke bare tradisjonelle flate tegningsfiler som hittil vanlig.

Modelleveransene kan enkelt tilpasses kontraktskrav eller krav fra offentlige infrastruktureiere som Statens vegvesen og Jernbaneverket i Norge. Ref. SVVs Håndbok 138.

Effektiviserer på alle plan
Løsningengjør det mulig med tett tverrfaglig modellsamhandling på objekt- og oppgavenivå mellom de prosjekterende. Det sikrer strømlinjeformet og meget effektiv prosjektering, pluss automatisert kvalitetskontroll og sporing av revisjoner mm.

Gir konkurransefortrinn
Kombinasjonen NovapointDCM og QuadriDCM gir derfor alle prosjektaktører som tar verktøyene i bruk, ikke bare enestående samhandling, men også konkurransefortrinn. I tillegg får infrastruktureier levert en komplett informasjonsmodell med detaljdata som senere kan gjenbrukes i forvaltningen av infrastrukturen. Det øker i tillegg samfunnsverdien!