- Salget av byggevarer holder seg oppe på grunn allerede igangsatte byggeprosjekter - godt hjulpet av et bra forbrukermarked i vår. Stortingets tiltakspakker har i liten grad truffet våre bedrifter, og det haster nå med tiltak som kan stimulere etterspørselen i både privat og offentlig sektor, sier Jøns Sjøgren i Byggevareindustrien. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Byggevaresalget gikk ned i mai

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i mai 2020 falt med to prosent sammenlignet med samme måned i 2019.

- En årsak til dette er nok at det var én salgsdag mindre i år enn i 2019, sier Jøns Sjøgren administrerende direktør i Byggevareindustriens Forening.

Betongbaserte byggevarer hadde i mai en nedgang på 4,7 prosent, mens trebaserte produkter hadde en salgsnedgang på 4,6 prosent. Øvrige byggevarer økte med 1,1 prosent. Hittil i år ligger det totale byggevaresalget 2,1 prosent foran fjoråret.

- Salget av byggevarer holder seg oppe på grunn allerede igangsatte byggeprosjekter - godt hjulpet av et bra forbrukermarked i vår. Stortingets tiltakspakker har i liten grad truffet våre bedrifter, og det haster nå med tiltak som kan stimulere etterspørselen i både privat og offentlig sektor, sier han. Norske byggevareprodusenter er en viktig del av løsningen for å nå Norges klimamål på kort og lang sikt, og et av tiltakene vi har bedt om er at Enovatilskuddet utvides til å også omfatte trinnvise bygningstekniske tiltak for boliger, sier Sjøgren.