Foto: Nadia Frantsen/NBBL

Boligmarkedsbarometeret snur - tror på høyere boligpriser

Boligmarkedsbarometeret bryter en fallende trend og stiger fra 0,9 i oktober til 2,6 i november.

Den moderate oppgangen skyldes økt tro på stigende boligpriser, samt noe lavere renteforventninger. Utviklingen indikerer fortsatt utflating i boligprisene, skriver Norske Boligbyggelag (NBBL) i en pressemelding onsdag.

Andelen som tror på stigende boligpriser har, ifølge pressemeldingen, økt fra 44 prosent i oktober til 47 prosent i dag. Kun 13 prosent tror på boligprisfall. Boligprisforventningene bryter dermed den fallende trenden fra forsommeren, og forventningene fremover er preget av moderat optimisme, skriver NBBL. Befolkningen er fortsatt noe mer optimistiske på Østlandet. Faktorer som urbanitet, utdannelse, inntekt og belåningsgrad påvirker forventningene i mindre grad.

Norges Banks prognoser tilsier to renteøkninger i løpet av 2019. Det har de fleste fått med seg, og hele 82 prosent forventer økt boliglånsrente i løpet av det neste året. Det er likevel fire prosentpoeng mindre enn i forrige måling. Alderen påvirker renteforventningene, og blant de over 50 år forventer 90 prosent økt rente. Tilsvarende forventer 66 prosent av de mellom 18-29 år økt boliglånsrente.

Kun fem prosent av befolkningen er bekymret for å miste jobben, om lag uendret fra oktober. Det gir optimisme i boligmarkedet, heter det i pressemeldingen.