Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Lave renter sørger for nedgang i bokostnader

De lave rentene de siste årene har sørget for en nedgang i de totale bokostnadene for boligeiere. Leietakere opplever det motsatte. Samtidig stiger boliggjelda.

Tallene fra Levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er de lave rentekostnadene som er hovedårsaken til at boligeiernes totale bokostnader har gått ned.

Omtrent tre av fire norske husholdninger eier boligen sin, og i snitt betalte boligeiere på landsbasis 29.000 kroner i renter på boliglån i 2018. For seks år siden var summen 40.000 kroner. Nedgangen har vært noe svakere i de store byene, melder SSB.

Men selv om bokostnadene har gått tilbake, har gjelden økt jevnt og trutt siden 2012. I snitt hadde boligeiere 1 million kroner i boliggjeld i 2012. I 2018 har gjelden økt til 1,2 millioner kroner. Likevel har den tidligere sterke gjeldsveksten avtatt noe.

I samme periode har også boligprisene økt. Boligeierne har i gjennomsnitt fått 4 millioner kroner for sin bolig i 2018, mens snittet lå på 3,5 millioner kroner i 2012.

Én av fire norske husholdninger leier boligen de bor i og i motsetning til eiere har leietakere opplevd en økning i sine totale bokostnader de siste årene. Økning i husleiene er årsaken. Leietakere som betalte i snitt 70.000 kroner i husleie i 2012, betalte 77.000 kroner i 2018.