Per Jæger i Boligprodusentens Forening (t.v) og Bjørn Magnor Birkeland i Prognosesenteret presenterte boligtallene for første halvår.

Boligbyggingen når nye høyder

Landets boligprodusenter melder om sterke igangsettings- og salgstall for 2. kvartal. – Oversikten viser at vi har de beste igangsettingstallene for andrekvartal siden vi startet med målingene i 1999, sier adm. dir. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

De gode tallene ble lagt frem på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Målt mot andre kvartal i fjor økte igangsettingen med hele 50 prosent.

Foreningen kan også melde om gode salgstall for bransjen. Kun i andrekvartal i 2003 kunne man matche salgstallene for samme kvartal.

– Salget er også godt, legger Jæger til. Salget har en økning på 21 prosent i forhold til andre kvartal i 2014.

Samlet ligger igangsettingstallene 35 prosent over fjoråret for første halvår, mens salget ligger 26 prosent over fjoråret i samme periode. Det er spesielt i juni igangsettingstallene virkelig har skutt fart, mens salget i juni er på samme nivå som i fjor.

– Vi er godt fornøyd med utviklingen i markedet, og igangsettingen ligger på 29.000 boliger det siste året, sier Jæger.

Leilighetsmarkedet dominerer
Det er i hovedsak leilighetsmarkedet som står for veksten både innen igangsetting og salg.

– Leilighetsmarkedet dominerer veksten, og utgjør andelsmessig 49 prosent av solgte boliger og 51 prosent av igangsatte boliger i første halvår i år. Salgsveksten for leiligheter i årets første seks måneder er på 61 prosent mot samme periode i fjor. Igangsettingsveksten for leiligheter er på hele 89 prosent, utdyper en fornøyd Jæger.

Daglig leder Bjørn M. Birkeland i Prognosesenteret sier at de forventer at bygges ca. 30.000 boliger i inneværende år.

– Vi mener at nivået skal ligge stabilt og gjerne litt høyere en dagens tall om vi klarer å holde en viss stabilitet i markedet. Det er fortsatt god sysselletting og lav rente så det ser bra ut, sier Birkeland.

Vokser mest i Oslo og Akershus
Tallene viser også at vi finner den største veksten både innen igangsetting og salg i Oslo og Akershus.
– I Akershus ligger nå årstakten på igangsettingen nesten opp mot årsbehovet. I Oslo har også forholdet bedret seg, men her ser vi fremdeles et stort negativt avvik mellom behov og igangsetting, legger Jæger til.

Videre kan man også lese av tallene at Rogalandsmarkedet nå har en tilbakegang både på salg og igangsetting. Dette er ikke overraskende sett i lys av nedgangen innen olje- og gassnæringen, som er så tungt til stede i dette området.

– Bygges fortsatt for lite i Oslo
Selv med de gode tallene for leiligheter sier Jæger at det fortsatt bygges for få boliger, spesielt i Oslo. Boligprodusentenes Forening har sammen med Prognosesenteret satt opp en oversikt over de ti kommunene med størst utfordringer i forhold til boligbyggingen.

– Oslo er hovedproblemet. De bygger ca. 3.600 for få boliger i året i forhold til befolkningsveksten, men det finnes også utfordringer andre steder, sier Jæger.

Ifølge Boligprodusentenes oversikt bygger Bergen 875 for få boliger i året, mens Drammen mangler 349.

– Utfordringen ligger hos politikerne, så vi håper virkelig boligmangelen i de store byene og tettstedene blir en viktig del av valgkampen. Det må legges flere tomter til rette for utbygging, påpeker Jæger.

Boligprodusentenes og Prognosesenterets oversikt over kommuner som har for lav boligygging.