Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL. Foto: BNL/Moment studio

BNL og Fellesforbundet ser på kriseløsninger for byggenæringen - Dette er alvorlig

Denne uken ble smittevernreglene i Norge strammet inn som følge av en ny økning i smittetilfeller av koronaviruset. BNL-sjef Jon Sandnes frykter for hva konsekvensene kan bli for næringslivet.

– Dette er alvorlig. Vi er den største sysselsetteren i norsk næringsliv, med 250.000 personer i produksjon til enhver tid i mange forskjellige bedrifter. Vi er alle for å jobbe sammen for å unngå smitte, en det er viktig at man har gode prosesser på forhånd slik at myndighetenes løsninger oppfattes riktig, lett kan tas i bruk og er lette å formidle og operasjonalisere, administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) til Byggeindustrien.

Strengere regler

I en pressemelding fra regjeringen denne uken heter det at utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100.000 over 14 dager.

Dette kartet fra det europeiske senteret for sykdomskontroll (ECDC) viser koronasmitte per 100.000 innbyggere over 14 dager fra uke 41 til 42, altså 5. til 18. oktober. Illustrasjon: ECDC

Ifølge det europeiske senteret for sykdomskontroll (ECDC) ligger Sverige under denne grensen med rundt 60 smittede per 100.000 i løpet av de siste 14 dagene, men i Polen er et av landene hvor antallet smittede per 100.000 ligger over 150.

Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak, understreker regjeringen, men her skjerpes også reglene inn med at arbeidstakere som har fritidskarantene, skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet.

Samtidig kommer myndighetene med nye anbefalinger om kontakt både i arbeidslivet og privat.

– Hvis det er noe som vi alle er på same lag for å lykkes med, er det å bremse spredningen av Covid-19, understreker Sandnes overfor Byggeindustrien.

I en pressemelding fra BNL onsdag skriver foreningen at de nå går sammen med Fellesforbundet for å finne løsninger for byggenæringen i den nå tilspissede krisesituasjonen.

– Vi vil snu hver stein. Samtidig jobber vi med å oppdatere våre smittevernsveiledere, og våre advokater svarer kontinuerlig på spørsmål fra medlemsbedrifter, sier Sandnes i meldingen.

Midlertidig løsning

Et område som BNL og Fellesforbundet vil se på, er blant annet midlertidige arbeidstidsordninger.

– Hvis vi ser på produksjonstallene i bygg og anlegg, har næringen vært usedvanlig flinke til å håndtere smittevern. Dette har man fått til fordi man har hatt gode prosesser. Nå skal partene i arbeidslivet ta ansvar for å se om det er noe vi kan gjøre sammen for å bidra til å holde hjulene i gang. Kanskje kan vi bruke midlertidig arbeidskraft? Vi må se på de virkemidlene vi har for å bruke den arbeidsstokken vi allerede har for å opprettholde produksjonen. Men dette blir i så fall midlertidige ordninger i en krisesituasjon, understreker Sandnes.

De nye karantenereglene denne uken skaper blant annet store utfordringer for entreprenør PNC Norge. Usikkerheten blant mange i næringen er stor. BNL har gjennom hele koronapandemien gitt råd til næringen om hvordan smittevern og pålegg fra myndighetene skal håndteres, og pågangen de siste dagene vitner om en uoversiktlig situasjon etter regjeringens nye innstramminger.

– Det har kokt, bekrefter Sandnes.

–Kunne vært unngått

I en artikkel på e24.no onsdag reagerer NHO og BNL på at næringslivet ikke ble bedre involvert i utarbeidelsen av de nye koronatiltakene som ble iverksatt denne uken.

– Det er opplagt at vi burde ha vært bedre involvert, slik at vi kunne gitt bedre svar til bedriftene, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid til avisen.

Sandnes ønsker også en tidligere og bedre involvering i arbeidet slik at næringslivet slipper usikkerheten som ukens nye tiltak har skapt.

– Vi hadde et bra møte med helseministeren og næringsministeren på mandag, men dette kunne ha vært unngått, påpeker Sandnes.