Prosjektleder Mariusz Urbanski i PNC Norge, legger ikke skjul på at de nye karantenereglene skaper store utfordringer for E16-prosjektet på Jevnaker. Arkivfoto: PNC Norge.

Krevende karantenesituasjon for PNC - har 100 polske betongarbeidere ved E16-prosjekt

De nye karantenereglene for arbeidsinnvandring skaper store utfordringer for PNC Norge. Nå jobber entreprenørselskapet med å finne løsninger slik at fremdriften ikke bremser opp under byggingen av Randselva bru.

Denne uken kom regjeringen med meldingen om at karantenereglene for arbeidsinnvandring strammes inn som en følge av smittesituasjonen i Europa. Utenlandske arbeidstakere fra det EU definerer som røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. Det betyr i praksis at utenlandske arbeidere fra røde land ikke kan begynne å arbeide før karanteneperioden på ti døgn er gjennomført. Endringen trer i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober, og har ikke tilbakevirkende kraft.

100 polske betongarbeidere

PNC Norge er totalentreprenør for E16-strekningen Eggemoen – Åsbygda på Jevnaker, hvor hovedoppgaven er byggingen av den 634 meter lange og på det meste 60 meter høye Randselva bru. Til brubyggingen benytter PNC rundt 100 polske betongarbeidere, og Polen er som kjent et av veldig mange europeiske land som nå defineres som rødt.

Prosjektleder Mariusz Urbanski i PNC Norge, legger ikke skjul på at de nye karantenereglene skaper store utfordringer for prosjektet.

– Vi prøver å finne løsninger slik at vi kan opprettholde god drift. Vi må gjøre noen justeringer, for eksempel er det aktuelt å forlenge rotasjonsplanen fra fire-to til åtte-fire. Det vil si at arbeiderne nå må jobbe åtte uker i Norge før de får fire uker avspasering. Alt vi kan gjøre er å prøve å tilpasse oss de nye reglene, men det skaper selvfølgelig noen problemer for oss, sier Urbanski til Byggeindustrien.

Avhengig av mye arbeidskraft

Er det mulig å holde oppe fremdriften med de nye karantenereglene?

– Vi prøver å finne løsninger som reduserer risikoen for ekstra forsinkelser, men det er jo svært usikkert hva som skjer fremover. Hvis koronasituasjon forverrer seg og vi igjen får en situasjon der grensene stenger eller fly bli kansellert, så blir det selvsagt vanskelig å holde fristene våre, understreker Urbanski.

– Vi bygger en lang bru på over 600 meter hvor vi er avhengig av mye arbeidskraft og den rette kompetansen, tilføyer prosjektlederen.

Stoppet opp i to måneder

PNC sitt E16-prosjekt ble også hardt rammet da Norge ble koronastengt i midten av mars. Ifølge Mariusz Urbanski var det full stans i brubyggingen fra midten av mars til midten av mai. Da Byggeindustrien snakket med prosjektlederen i vår erkjente han at det ble vanskelig å hente inn igjen den tapte tiden.

– Vi har hatt en bra fremdrift de siste måneden og vi vil gjøre det vi kan for å få til en god drift også fremover. Vi får bare håpe at situasjonen med Covid-19 ikke forverrer seg ytterligere, og vi krysser fingrene for at det blir en mild vinter, sier Urbanski.