Foto: Wikimedia/CDC

Dette tenker Veidekke, AF og Skanska om de nye koronareglene

Norge innfører nye innstramminger i koronareglene, blant annet når det gjelder betingelsene for utenlandske arbeidstakere. Norges tre største entreprenører jobber nå med å få oversikt over en ny situasjon, men forventer generelt ikke store problemer.

I en pressemelding fra regjeringen denne uken heter det at utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100.000 over 14 dager.

Ifølge det europeiske senteret for sykdomskontroll (ECDC) ligger Sverige under denne grensen med rundt 60 smittede per 100.000 i løpet av de siste 14 dagene, men i Polen er et av landene hvor antallet smittede per 100.000 ligger over 150.

Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak, understreker regjeringen, men her skjerpes også reglene inn med at arbeidstakere som har fritidskarantene, skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet.

Hevet beredskap

Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke forteller at situasjonen ennå ikke er 100 prosent avklart med tanke på hvordan de nye reglene vil ramme næringslivet, men at det foreløpig ikke ser spesielt dramatisk ut for Veidekkes drift.

– Dette var vi gjennom i vår, og vi greide å holde produksjonen oppe på en god og trygg måte da, selv om nedstengingen også var strengere den gang. Vi lærte mye i løpet av våren, og den kunnskapen har vi med oss nå. Det som kunne gjøre situasjonen verre, er hvis skoler og barnehager stenges igjen, eller hvis man får nye reiserestriksjoner innad i Norge. Det skapte veldig mye arbeid for oss i våres, sier han.

Dieset forteller at Veidekke foreløpig ser situasjonen an med forsiktig optimisme.

– Vi har mange egne fagarbeidere, så vi skal klare å holde produksjonen oppe og løse vårt samfunnsoppdrag på en god måte. Vi benytter oss også av utenlandske arbeidere, men da landegrensene stengte tidligere i år, var det mange som valgte å heller bli lengre i Norge i stedet for å dra hjem og sitte i karantene. Vi har grunn til å tro at en lignende situasjon kan løses på en lignende måte nå. Vi i Veidekke ser uansett nå på konsekvensene av tiltakene, og vi jobber med å finne løsninger. Vi har hevet beredskapen, sier Dieset.

Testes

Veidekkes konsernsjef Jimmy Bengtsson er blant de arbeidstakerne i Norge som rammes av de nye reglene, ettersom han har ukependlet mellom leiligheten i Oslo og familiens hjem i Tyresö utenfor Stockholm gjennom koronapandemien.

Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke. Foto: Veidekke

Bengtsson var i begynnelsen av pandemien en del av en unntaksgruppe av arbeidere med fast bolig i Sverige og fast arbeidsplass i Norge som kunne krysse grensen.

– Reglene har endret seg noen ganger siden i mars. I september kom nye regler på plass som krevde at jeg koronatestet meg hver syvende dag. Hvis jeg forstår Erna riktig, betyr de nye reglene at jeg kan fortsette å være en frekvent reisende. Jeg må bare testes hver tredje dag. Ettersom kona mi ikke kan reise til Norge, vil jeg forsøke å dra hjem til Sverige i helgen, og så er jeg forsiktig med å møte folk, forteller han.

Bengtsson forteller at de er noen få personer i samme situasjon på Veidekkes hovedkontor, og han regner med at det kanskje er rundt tolv personer totalt i Veidekke som har bolig i Sverige mens de jobber fast i Norge.

Veidekke-sjefen forteller at koronarestriksjonene til tider kan være utfordrende for organisasjonen, men selv har han ikke noen problemer med hyppige tester.

– Vi går nå over alle våre rutiner i veidekke for å sikre at de er på linje med myndighetenes råd, forteller han.

– Kan være krevende

Kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr i Skanska Norge forteller at entreprenørkonsernet tolker reglene i den retning at ti dagers karantene blir absolutt for alle arbeidere som kommer fra land som EU definerer som røde, og at arbeidstakere fra land med færre smittetilfeller kan jobbe, men at de må testes hver tredje dag de første ti dagene på jobb i Norge. Han forteller at Skanska har satt i gang en større kartlegging av hvordan innstrammingene vil påvirke driften i Skanska.

Konsernsjef Ståle Rød understreker at de jobber iherdig med å håndtere og etterleve reglene.

Konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge. Foto: Skanska

– Vi jobber med å skaffe oversikt over hvilke konsekvenser dette får for Skanska, både på kort sikt og på lengre sikt, men det er ikke tvil om at det kan være krevende når vi må sette flere folk i karantene ved innreise, både fra en praktisk og en økonomisk side, sier Rød til Byggeindustrien.

Konsernsjefen understreker at Skanska allerede har strenge smitteverntiltak på plass.

– Vi har hatt et sterkt fokus på smittevern, og vi har allerede enerom på alle brakker. Per i dag har Skanska heller ikke veldig mange utenlandske arbeidere i arbeid for oss, men her er jeg mer bekymret for leverandørleddet, sier Rød.

Innarbeidede rutiner

«Norske myndigheter har innført en rekke tiltak som vil ha påvirkning på vår hverdag. Det er viktig for oss som arbeidsgiver å understreke at vi vil tilstrebe å tilrettelegge og være fleksible i tiden fremover», skriver AF Gruppen på sine nylig oppdaterte infosider om koronaviruset.

– Gårsdagens innstramminger har ytterligere påvirkning på vår virksomhet, og da spesielt kravene om innreisekarantene og testing. Vi følger helsemyndighetenes anbefalinger, og foreløpig har vi tilnærmet normal drift på prosjektene våre, opplyser kommunikasjonsdirektør Knut Ekern i AF Gruppen.

Entreprenørkonsernet har innført hjemmekontor i Oslo der hvor fysisk oppmøte ikke er påkrevd. Ekern påpeker at forskjellige prosjekter er rammet ulikt av instrammingene.

– Dette får konsekvenser for oss, men det gjenstår å få oversikt over en del detaljer før vi kan si noe om hvor store konsekvensene blir. Vi jobber nå med å danne et bilde av hvordan dette vil påvirke prosjektene våre, men for det meste vil dette handle om å forsterke allerede innarbeidede rutiner hos oss, forteller han.

– Samtidig vil jeg berømme alle ansatte i hele organisasjonen, ikke minst fagarbeiderne, for å vise stor evne til tilpasning og finne gode løsninger i en krevende tid, legger Ekern til.