- Byggenæringen trenger oppdrag. Vi har spesielt siden sommerferien vært bekymret når det gjelder ordretilgangen, sier Jon Sandnes.

BNLs forventninger til statsbudsjettet: - Aktiviteten og verdiskaping må opprettholdes

- 7. oktober kommer statsbudsjettet for 2021. Skal vi sikre fremtidens kompetanse og arbeidsplasser i vår næring, må vi også sørge for at aktiviteten og verdiskapingen opprettholdes. Veien ut av krisen vil være å satse på klima og miljøvennlige løsninger. Her vil vår næring spille en avgjørende rolle, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

Et drøyt halvt år har gått siden Norge stengte ned.

– Byggenæringen har holdt hjulene i gang med et relativt høyt aktivitetsnivå i løpet av disse månedene, men med høy beredskap for å unngå smittespredning. Byggenæringen trenger oppdrag. Vi har spesielt siden sommerferien vært bekymret når det gjelder ordretilgangen. Usikkerheten er stor, sier Sandnes i en pressemelding.

Sandnes mener at regjeringen må sørge for at aktiviteten i Norges største distriktsnæring klarer å opprettholde aktiviteten og verdiskapingen i byggenæringen hvor det skapes varig verdier for Norge.

– Næringen vil også bidra til å nå samfunnsmål knyttet til miljø og bærekraft, men de ekstraordinære midler brukt i år for å håndtere koronakrisen, må ikke gå utover aktiviteten i 2021, advarer han.

Sandnes mener at byggenæringen er en viktig støttespiller til å komme ut av krisen.

– Næringen trenger imidlertid nødvendig forutsigbarhet i både statlig og kommunal sektor. Det vil være avgjørende at inntektstapene blir kompensert for slik at ikke oppdragene blir salderingsposter. Investeringene må også være bærekraftige og grønne. Her kan blant annet kommunalbanken stimulere kommunene til å tenke grønt. Vi støtter også KS som ber om økning av kommunens investeringsmidler med 10 prosent. Innenfor statlig sektor er det avgjørende at ikke investeringsprosjektene stopper opp, slik at forutsigbarheten i markedet ikke svekkes, sier han.

Økt tilgang til kvalifisert arbeidskraft
Sandnes håper også å se tiltak i budsjettet som gir økt tilgang til kvalifisert arbeidskraft i BAE-næringen da dette vil være en viktig i veien ut av krisen.

– Fylkeskommunene må få økt støtte til yrkesfaglige skoleplasser, spesielt til mindre fag som ikke er store nok til å fylle hele skoleklasser. Bransjeprogrammet for fagskolene må videreføres med dagens budsjettrammer og det må utarbeides en opptrappingsplan slik tilbudet blir landsdekkende og vi bør få bevilgninger til formell og uformell etterutdanning, spesielt fag- og svennebrev nummer 2, sier han videre.

Grønne innkjøp og grønn innleie
– Vi trenger tydelige signaler om at offentlige innkjøp og grønn innleie blir virkemidler som støtter opp grønn omstilling innen bygg og infrastruktur, sier Sandnes og legger til at det vil være til stor hjelp for de små og mellomstore bedriftene at det bevilges penger til etablering av Lille Doffin etter modell fra NHO/BNL og ressurser til Konkurransetilsynet til forhåndsvurderinger om lovligheten av prosjektsamarbeid.

BNL har gjennom de siste årene jobbet med digitalisering av næringen, og et konkret forslag fra dette arbeidet er at det gis statlig støtte til å få på plass rammeverk for digitalisering.

– Sist, men ikke minst må Enovas mandat endres, slik at det inkluderer skrittvise energieffektiviseringstiltak på bygningskroppen. Enova må også gi støtte til kommunene og fylkene: Rehabilitering og forlenget levetid på bygg, omsorgsboliger samt tilskudd til eiendomssektoren. Dersom vi klarer å holde ordretilgangen til næringen oppe og at innkjøpenes vrir i grønn retning så mener jeg at det vil bidra til god samfunnsøkonomi hvor vi hindrer at arbeidsplasser blir borte og vi vrir Norge i en grunn retning, påeker Sandnes.