Peter Klaas, CEO WTT og Sivert Schevig, fabrikkdirektør for Bergene Holm på Skarnes. Foto: Finn Erik Bjørnstad
Peter Klaas, CEO WTT og Sivert Schevig, fabrikkdirektør for Bergene Holm på Skarnes. Foto: Finn Erik Bjørnstad

Bergene Holm investerer 60 millioner på Skarnes

Bergene Holm investerer 60 millioner kroner i ny kamerateknologi og impregneringskapasitet på Skarnes.

Bergene Holm AS har signert kontrakt med det danske selskapet WTT Service ApS om leveranse av et nytt helautomatisk impregneringsanlegg ved fabrikken på Skarnes i Sør-
Odal.

I tillegg er det signert kontrakt med det tyske selskapet ATB Blank GmbH og det norske selskapet Woodtech AS om å installere et avansert kamerasystem for sortering av høvlet trelast på en av høvellinjene. Samlet investeringskostnad er bortimot 60 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

– Investeringene inngår i selskapets vekststrategi for regionen hvor det er lagt planer for ytterligere investeringer på Kirkenær i Grue og Brandval i Kongsvinger, gitt at ny tømmerterminal samlokaliseres med sagbruket på Brandval, skriver Bergene Holm i meldingen.

Skarnes-avdelingen i Sør-Odal er en videreforedlingsfabrikk med 60 ansatte som årlig foredler omtrent 140.000 kubikkmeter trelast. Det tilsvarer 2.800 fullastede vogntog.

– Produksjonen har økt jevnt de siste årene, og med investeringene vil kapasiteten øke ytterligere, opplyser selskapet.

Kamerasorteringen er ventet ferdigstilt i løpet av andre kvartal 2022. Impregneringsanlegget er ventet ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2022 og vil øke kapasiteten ved fabrikken vesentlig.