Ankesaken mellom Bergen kommune og Consto Bergen var oppe i Gulating lagmannsrett i andre halvdel av mars. Denne uken kom kjennelsen. Foto: Marit Hommedal / NTB. 

Bergen kommune med full seier i ankesak mot Consto

Tingretten slo fast at Bergen kommune la til grunn feil fakta i evalueringen av Constos tilbud under konkurransen om ombyggingen av Sentralbadet. Denne uken kom kjennelsen fra Gulating lagmannsrett, som faller ned på motsatt konklusjon.

Advokat André Lamark Ueland ved Kommuneadvokaten i

Bergen.

Advokat André Lamark Ueland ved Kommuneadvokaten i

Bergen, konstaterer at Gulating lagmannsrett har gitt Bergen kommune medhold på alle punkter i ankesaken mot Consto Bergen AS.

– Bergen kommune er enig i avgjørelsen, og mener den fremstår korrekt i faktisk, rettslig og metodisk henseende. Kommunen er naturligvis fornøyd, og ser frem til å kunne fokusere på det videre arbeidet med realisering av Sentralbadet-prosjektet, kommenterer Ueland.

Skuffet, men mest overrasket

Daglig leder Arve Sande i Consto Bergen, er selvsagt skuffet over lagmannsrettens kjennelse, men sier til Byggeindustrien at han er mest overrasket.

– At lagmannsrett kommer frem til en så diametralt motsatt konklusjon enn det tingretten gjorde er veldig overraskende. Jeg er selvsagt også skuffet, men jeg er mest skuffet på vegne av bransjen. Kjennelsen fra lagmannsretten åpner nemlig opp et enormt handlingsrom for offentlige byggherrer til å tildele prosjekter etter eget forgåttbefinnendene i denne typen konkurranser, sier han.

– Nå kommer vi til å studere kjennelsen nøye, og ta en vurdering på hva vi skal gjøre videre sammen med våre rådgivere, tilføyer Sande.

Daglig leder Arve Sande i Consto Bergen, er skuffet, men mest overrasket over kjennelsen fra Gulating lagmannsrett. Foto: Leo Nygænen.

Scoret lavt på tildelingskriterie

Ankesaken mellom Consto Bergen AS og Bergen kommune springer ut av en offentlig anbudskonkurranse om kontrakten på ombyggingen av Sentralbadet i Bergen. Consto hadde laveste pris i konkurransen, men endte på andreplass bak Constructa Entreprenør, som en følge av at Bergen kommune evaluerte Constos beskrivelse av det kvalitative tildelingskriteriet «oppgaveforståelse og gjennomføringsplan» som svak. Entreprenøren fikk fem av ti mulige poeng for tildelingskriteriet, som telte 20 prosent i konkurransen. Under evalueringen av tilbudene vektla Bergen kommune også tildelingskriteriene «prosjektkvalitet» (40 prosent) og «pris» (40 prosent). Den lave scoren på «oppgaveforståelse og gjennomføringsplan» medførte et prispåslag på 72,8 millioner kroner, og samlet endte Consto 18,2 millioner kroner bak konkurransens vinner Constructa.

Kommunen seiret

Consto tok ut begjæring om midlertidig forføyning, fordi entreprenøren mener byggherres vurdering bygger på uriktig faktisk grunnlag. Consto fikk medhold i Bergen tingrett i begynnelsen av desember, men i kjennelsen fra Gulating lagmannsrett, som ble avsagt torsdag denne uken, ble det full seier til Bergen kommune.

Consto sin begjæring om midlertidig forføyning tas med andre ord ikke til følge, og ifølge kjennelsen fra lagmannsretten må Consto betale saksomkostninger på drøyt 340.000 kroner til Bergen kommune for både tingretten og lagmannsretten. Consto er også dømt til å betale drøyt 315.000 kroner til Constructa Entreprenør, som har vært partshjelper i saken.

Mener kommunen ikke har gjort feil under evaluering

Lagmannsretten konkluderer med at de ikke kan se at kommunen ved sin helhetsvurdering av tilbyderens besvarelse av kriteriet «oppgaveforståelsen og gjennomføringsplan», har gått utenfor rammene av det innkjøpsfaglige skjønnet ved å gi Consto fem av ti poeng på tildelingskriteriet.

Advokat André Lamark Ueland ved Kommuneadvokaten i Bergen påpeker at lagmannsretten konkluderer med at det ikke var grunnlag for noen av Constos anførsler om at kommunen skal ha bygget på feil faktum i sin evaluering.

– Videre konkluderer lagmannsretten med at kommunen ikke har gjort feil ved sin innkjøpsfaglige evaluering. I forbindelse med sistnevnte uttaler lagmannsretten at kommunen har foretatt en grundig saksbehandling og at det ikke er funnet mangler ved skjønnsutøvelsen. Kommunen vant saken og er tilkjent sakskostnader for både tingrett og lagmannsrett. Lagmannsretten var enstemmig og gir uttrykk for at de ikke har vært i tvil om resultatet, kommenterer Ueland.