Saken mellom Consto og Bergen kommune skal opp i Gulating lagmannnsrett denne uken. Foto: Marit Hommedal / NTB

Consto og Bergen kommune møtes i lagmannsretten

Tingretten slo fast at Bergen kommune la til grunn feil fakta i sin evaluering av Constos tilbud under konkurransen om ombyggingen av Sentralbadet. Denne uken skal ankesaken opp for Gulating lagmannsrett.

Daglig leder Arve Sande i Consto Bergen. Foto: Leo Nygænen.

Daglig leder Arve Sande i Consto Bergen er spent på utfallet av ankesaken.

– Denne saken handler om forutsigbarheten i slike konkurranser, og er en viktig prinsipiell sak både for oss og for hele bransjen. Vi har respekt for at saken nå skal behandles med nye øyne i lagmannsretten, men vi tenker som så at utgangspunktet fra tingretten er det beste, sier Sande til Byggeindustrien.

Fikk prispåslag for svak oppgaveforståelse

Saken mellom Consto Bergen AS og Bergen kommune springer ut av en offentlig anbudskonkurranse om kontrakten på ombyggingen av Sentralbadet i Bergen. Consto var en av fem leverandører som leverte inn tilbud i konkurransen. Under evalueringen av tilbudene vektla Bergen kommune tildelingskriteriene «pris» (40 prosent), «prosjektkvalitet» (40 prosent), og «oppgaveforståelse og gjennomføringsplan» (20 prosent).

I evalueringen vurderte Bergen kommune Constos beskrivelse av tildelingskriteriet «oppgaveforståelse og gjennomføringsplan» som svak, og den klart svakeste i konkurransen. Entreprenøren fikk et prispåslag i konkurransen på 72,8 millioner kroner og endte dermed opp på en andre plass med et tilbud som lå 18,2 millioner kroner over vinneren Constructa.

Mener evalueringen bygger på feil fakta

Consto reagerte kraftig på kommunens evaluering, som de mener bygger på uriktig faktisk grunnlag. Entreprenøren reagerte også på summen på nesten 73 millioner som ble tillagt tilbudet på rundt 300 millioner. I november tok Consto derfor ut begjæring om midlertidig forføyning for å stanse Bergen kommune i å inngå kontrakt med Constructa.

I kjennelsen gir Bergen tingrett Consto medhold i at kommunen har lagt til grunn feil faktum i sin evaluering av Constos «oppgaveforståelse», og retten har også konkludert med at feilen har innvirket på konkurranseutfallet.

Uenig i tingrettens vurderinger

Bergen kommune er uenig i tingrettens vurderinger og konklusjon. Advokat André Lamark Ueland ved Kommuneadvokaten i Bergen har følgende kommentar til ankesaken, som skal opp i Gulating lagmannsrett torsdag og fredag denne uken.

Advokat André Lamark Ueland ved Kommuneadvokaten i Bergen. Foto: Bergen kommune.

– Som det fremgår av kommunens sluttinnlegg, anfører kommunen at samtlige tilbud er undergitt en objektiv og helhetlig tolkning ut ifra konkurransegrunnlaget. Videre anfører kommunen at den innkjøpsfaglige evalueringen har vært i tråd med anskaffelsesregelverket. Kommunen har nedlagt påstand om at motpartens forføyning ikke tas til følge, kommenterer Ueland.

Vitnet i første runde

Direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske, vitnet i første runde i tingretten. Han beskriver problemstillingen i denne saken som svært aktuell, og han mener det er høyst forståelig at Consto går til de skrittene de har gjort.

Direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske. Foto: Ole Harald Dale

– I mitt vitnemål fremhevet jeg at vurderingen under kriteriet «Oppgaveforståelse og gjennomføringsplan» fremstod nærmest som en slags ord-Lotto eller stilretting med en uberegnelig lærer. Særlig tatt i betraktning at de entreprenørene som deltok i konkurransen er i elitesjiktet i Bergen, og at det i praksis neppe kan være stor forskjell på en oppgaveforståelse og gjennomføringsplan dem imellom. Det er derfor spennende å følge saken og se hva utfallet blir, sier Moxnes, i en sak på entreprenørforeningens nettsider.