Batteriprodusenten Vianode har fått over 1 milliard kroner i støtte fra EUs innovasjonsfond. Pengene skal gå til å bygge en stor fabrikk et sted i Norge. Bildet viser administrerende direktør Hans Erik Vatne. Foto: Terje Pedersen / NTB
Batteriprodusenten Vianode har fått over 1 milliard kroner i støtte fra EUs innovasjonsfond. Pengene skal gå til å bygge en stor fabrikk et sted i Norge. Bildet viser administrerende direktør Hans Erik Vatne. Foto: Terje Pedersen / NTB

Batteriselskapet Vianode får én milliard kroner i tilskudd fra EU-fond

Batteriselskapet Vianode i Porsgrunn får over én milliard kroner i tilskudd fra EUs innovasjonsfond til å bygge en storskala fabrikk i Norge.

Det er per nå usikkert hvor denne fabrikken vil ligge.

– Vårt fokus nå på kort sikt er å realisere fabrikken på Herøya, og starte leveranser av avanserte og bærekraftige batterimaterialer til kunder fra 2024. Så fortsetter forberedelsene mot nye potensielle investeringsbeslutninger for neste trinn i parallelt, sier ansvarlig kommunikasjonssjef Hans Iver Odenrud i Vianode i en SMS til NTB.

Selskapet, som er eid av Elkem, Hydro og Altor, er plukket ut av EUs innovasjonsfond for å kunne skalere opp sin produksjon av batterier. Vianode får nå 90 millioner euro i støtte. Allerede har selskapet sikret seg to milliarder kroner fra sine eiere, skriver E24.

– Tilskuddet viser at EU-kommisjonen er overbevist om Vianode er fremtredende prosjekt i kutting av klimagassutslipp, og til å drive teknologisk innovasjon, skriver administrerende direktør Hans Erik Vatne i en pressemelding.

Anodegrafitt

Vianode skal på sin fabrikk produsere anodegrafitt, som er en nøkkelkomponent i produksjon av litium-ion batterier.

På selskapets nettsider skriver de at de skal ha industriproduksjon i løpet av 2024. Målet er å dekke inn behovet til rundt 20.000 elektriske kjøretøy i året innen 2024, ifølge selskapet.

– Det er viktig fordi grafitten er den største delen i et bilbatteri målt i vekt, gjerne 70 kilo per bil, og er dessuten en av de beste måtene å kutte utslipp i elbiler på, sier Odenrud.

Rekordhøy tildeling til norsk industri

Vianode er et av 41 vinnere som får tilskudd av totalt 239 søkere. Støtten blir tildelt selskaper som jobber med grønn teknologi og lavkarbonprosjekter.

Batteriselskapet er ikke det eneste norske industriselskapet som får EU-støtte. Enova skriver i en pressemelding at det har kommet en rekordtildeling fra EUs innovasjonsfond til fem prosjekter i Norge.

Til sammen dreier det seg om 5,7 milliarder kroner. De øvrige selskapene som får midler er Norway Fortescue Future Industries, Freyr, Norsun og Nordic Electrofuel.