Ill. Vianode
Ill. Vianode

Vianode investerer 2 milliarder kroner i fabrikk for batterimaterialer i Telemark

Selskapet Vianode har besluttet å investere i en ny fabrikk for bærekraftige batterimaterialer på Herøya.

Fabrikken på Herøya Industripark i Telemark skal produsere anodemateriale tilsvarende behovet til rundt 20.000 elektriske kjøretøyer i året innen 2024, skriver Vianode i en pressemelding.

Anoden utgjør cirka 15 prosent av batteriets vekt i en elbil. I en mellomstor elbil vil det typisk kunne være rundt 70 kilo grafitt, som anodemateriale.

Etableringen gjennomføres parallelt med forberedelser for den neste fasen av utbyggingen, som har som mål å levere batterimaterialer til 2 millioner elbiler per år innen 2030. Dette dekker en betydelig andel av det globale elbilmarkedet, skriver Vianode.

Vianode ble grunnlagt i 2021 og eies av Elkem, Hydro og Altor. Selskapet har i dag rundt 60 ansatte, men selskapet skal nå rekruttere rundt 100 nyansatte innen utgangen av 2023. Dette kan økes til 300 ansatte dersom selskapet går videre med planene om den neste utbyggingsfasen.