Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR SF. Foto: Brian Cliff Olguin

Bane NOR-sjef vil bygge billigere

Bane NOR-sjefen mener utbyggingskostnadene bør kunne reduseres med 10 til 15 prosent etter omorganiseringen og nedleggelsen av Jernbaneverket.

– Det vi ønsker er at kundene blir mer fornøyde gjennom at det bygges mer jernbane fremover. Bane NOR får større frihet og andre rammebetingelser enn Jernbaneverket hadde, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR til Dagens Næringsliv.

Frimannslund tror de 18 milliardene han får for 2017 blir grunnlag for nivået i flere påfølgende år. Han mener fireårige budsjetter hvor Stortinget gjør klart hvor store midler som kommer gjennom hele perioden, er avgjørende for å lykkes.

– Da kan vi planlegge på sikt, få ned kostnadene og inngå langsiktige avtaler med entreprenørene.

Bane NOR erstattet sammen med Jernbanedirektoratet det som tidligere var Jernbaneverket fra 1. januar 2017 og får med seg NSBs eiendomsselskap ROM eiendom.