Bane NOR er operative fra nyttår. Her ved Petter Eiken som blir konserndirektør for knutepunkt og eiendom, Gorm Frimannsland som er konsernsjef i Bane NOR og konserndirektør for IKT og digitalisering Sverre Kjenne.

Bane NOR blir byggeherregigant - ønsker mer samhandling

Nyetablerte Bane NOR er operative fra 1. januar 2017. De ønsker dialog og samspill med entreprenørene, og tror knutepunktssatsing og eiendomsutvikling vil gi penger i kassa til jernbane i årene fremover.

Bane NOR

Bane NOR erstatter Jernbaneverket og NSB AS fra 1. januar 2017, og blir en av landets største aktører innen eiendom og bygg.

Selskapet blir ny eier, forvalter og byggherre av norsk jernbaneinfrastruktur. Rom Eiendom, som har vært eid av NSB, går inn som en del av Bane NOR. Selskapet får dermeen omfattende eiendomsportefølje.

Selskapet får også ansvaret for både drift og trafikkstyring av norsk jernbane.

Fra nyttår tar det nyetablerte statsforetaket Bane NOR over ansvaret for infrastruktur på jernbanen i Norge.

Fra dag én vil de være en av landets aller største innkjøpere av entreprenørjenester - med en fot plantet solid innenfor både bygg, eiendom og anlegg.

Samtidig som Bane NOR etableres, går NSBs eiendomsselskap Rom Eiendom inn under paraplyen til det nye jernbaneselskapet.

- Dette blir gjenforeningen etter 20 års skilsmisse med NSB som eier av Rom Eiendom, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Han kom fra jobben som direktør for infrastrukturdivisjonen i Jernbaneverket.

Som en av landets aller største byggherrer - kommende år har foretaket en investeringsramme på 11 milliarder kroner og storprosjekter som Follobanen, Intercity og Ringeriksbanen i porteføljen - varsler de mer samhandling i sine kontrakter.

– Vi ønsker å teste ut mer samhandlingsløsninger. Når vi vet vi skal gjøre ganske mange like type prosjekter fremover, så ønsker vi å få til en dialog med bransjen på hvordan vi kan få til det best mulig og effektiv måte. Dette gjelder alle entreprenører vi skal samarbeide med, men spesielt for de jernbanetekniske entreprenørene, sier Gorm Frimannslund til Byggeindustrien.

Stor oppgradering kontaktledningsnettet

Konsernsjefen trekker fram oppgradering av kontaktledningsnettet på Kongsvinger-banen i 2018 som ett av eksemplene der samspillsmodellen er høyaktuell.

– Vi er midt inne i en periode der veldig mye av kontaktledningsnettet er i ferd med å gå ut på dato, og store deler av nettet må fornyes. Vi ønsker å gjøre det på en måte som er hyggelig for entreprenørene, men som også gir minst mulig driftsavbrudd for togselskapene og passasjerene, sier han.

Eiendom og knutepunkt blir viktig

Administrerende direktør for Rom Eiendom, Petter Eiken, går inn som konserndirektør for eiendom og knutepunkt-delen av Bane NOR.

Eiendomsdelen av det nye jernbaneforetaket vil på sikt bli en viktig økonomisk bidragsyter til utviklingen og oppgraderingen av fremtidens jernbanenett.

- Vi har bevegelse i rundt 100 prosjekter, men innbakt i det antallet har vi alt fra prosjekter som kan ligge 20 år frem i tid, til et hotellprosjekt i Drammen som sannsynligvis kommer i 2017. Men det er en lang pipeline av prosjekter, sier Petter Eiken.

Synergieffekt i Ski

Han trekker frem Lier, Vikersund, Mysen, Fredrikstad, Ski og Moss som steder der det kommer alt fra leilighets- nærings- og kontorprosjekter, til utvikling av større knutepunkter de kommende årene.

- Intercity-byer som Ski og Moss er steder vi helt klart kommer til å gjøre noe med egen eiendom. Ski er spesielt interessant med tanke på å hente ut synergier mellom Jernbaneverket og Rom. Der eier vi to store eiendommer hver på vestsiden av sporet som går inn i hverandre. Disse eiendommene har lav verdi hver for seg, men sammen har vi en helt annen utnyttelsesmulighet, sier Petter Eiken.

Bidrar økonomisk til jernbaneutvikling

Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund ser for seg at eiendomsbeinet i det det nye foretaket på sikt vil bidra økonomisk til utviklingen av jernbanenettet i Norge.

- Det er en måte å generere inntekter på som vi kan pløye tilbake i jernbanen. Så har også knutepunktsstrategien vår et kundetilfredshetsperspektiv. Jo bedre vi greier å gjøre å utvikle knutepunktene, desto bedre blir det for passasjerene, sier Frimannslund.