Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bane NOR overtar for Jernbaneverket

Etaten Jernbaneverket ble lagt ned 1. januar 2017 og foretaket Bane NOR SF får ansvaret for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NOR har fått ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Bane NOR har ca. 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Dette markeres på 59 stasjoner 2. januar.

Omorganiseringen markeres i morgenrushet mandag 2. januar. Da vil pendlerne på 59 stasjoner rundt om i Norge bli møtt av medarbeidere i Bane NOR som ønsker velkommen til det nye året og deler ut kaffe og boller. På Oslo S kl. 08.30 vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avduke det nye statsforetaket og foreta den offisielle overdragelsen av jernbaneinfrastrukturen.