Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Sweco reagerer kraftig på at Bane NOR har avlyst stor jernbanekonkurranse

I Sweco er det stor misnøye med at Bane NOR har valgt å avlyse rådgiverkontrakten for prosjektet Kleverud-Åkersvika på InterCity-strekningen Dovrebanen. Bane NOR avlyste også byggingen av Norges lengste jernbanebru over Tangenvika. 

Grete Aspleund i Sweco reagerer kraftig på at Bane NOR har avlyst en stor rådgiverkontrakt i Intercity-porteføljen. Arkivfoto.

Sweco jobbet med Kleverud-Åkersvika-konkurransen, mens jernbanebrua Tangenvika bru har vært skilt ut som en egen totalentreprise.

Milliardprosjektet inkluderer blant annet bygging 30 kilometer med dobbeltspor fra Tangen sør i Stange kommune og nordover mot Hamar.

Opprørt

Administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco er opprørt over at Bane NOR mandag kveld sendte ut melding om at de avlyser begge konkurransene.

– Vi tar Bane NOR på alvor når de kommer med utlysning, og da setter vi alle kluter til. I dette tilfellet så har vi brukt mellom 500 og 1.000 timer med vår aller beste kompetanse, og så velger de å sende ut en melding om avlysning på denne måten. Det gjør oss forbannet, sier Grete Aspelund til Byggeindustrien.

– Må holde trykket oppe

Klikk på bildet for en større versjon. Illustrasjon: Bane NOR

Sweco-sjefen mener det er i krisetider at statlige aktører som Bane NOR må holde trykket oppe så godt som de overhode kan.

– I min bok er det sånn at vi må være sikre på at det offentlige står for sine prosjekter i en krevende tid. Slakker de ned og stenger butikken nå, så er vår bransje i umiddelbart store problemer. Det handler ikke bare om oss i Sweco, men også alle andre i byggenæringen, sier Aspelund, som mener det hjelper lite med en statlig tiltakspakke dersom staten selv bremser opp.

– Jeg har forståelse for at også Bane NOR er uroet over situasjonen, men de må også ha forståelse for hvor viktig rolle de har som en bransjeutvikler. De må også forstå hvor viktig det er å holde hjulene i gang. Når slike avlysninger kommer i en tid der bransjen allerede er sterkt preget av reformarbeid både i vei- og jernbanesektoren, skaper det ekstra stor usikkerhet, sier Grete Aspelund.

Utsatt flere ganger uten forklaring

Dette er et prosjekt som allerede har vært utsatt og delt opp, har du hatt inntrykk av at dette har vært krevende konkurranser for Bane NOR før koronakrisen slo inn?

– Det stemmer at Kleverud-Åkersvika har vært utsatt flere ganger, uten at vi som leverandører har fått noen forklaring på hvorfor, sier Aspelund.

Frykter du flere avlysninger fremover?

– Det vi ser fra Bane NOR nå, er en adferd som er på toppen av min risikoliste. Vi har allerede fått beskjed fra flere kunder at de ikke greier å holde fremdrift i prosjekter vi arbeider med fordi saksbehandlere ikke er på jobb. Andre kan ikke slippe oss til i sikrede rom på grunn av smittevern, og vi ikke får jobbet hjemmefra. Jeg tror det vil bli nødvendig å justere enkelte sikkerhetstiltak, og ta i bruk nye teknologiske løsninger for å sikre fremdrift i prosjekter. Jeg registrere at enkelte offentlige byggherrer legger vekt på å nettopp signalisere at koronakrisen ikke skal hemme deres fremdrift i prosjekter, og tenker at dette er en adferd som burde gjelde for alle akkurat nå, sier hun. 

Vil ha trykket oppe i planleggingsarbeidet

Aspelund mener det er viktig å holde trykket oppe i planleggingsarbeid i denne perioden for at man skal være klare til gjennomføring i den andre enden av krisen.

– I tillegg er det slik at start og stopp i planleggingsprosesser koster samfunnet enorme summer hvert år, og disse pengene kan vi bruke til andre ting slik som for eksempel mer vei, bane og andre viktige samfunnsstrukturer, sier Aspelund.

Bane NOR: - Kan ikke forplikte oss til mer enn vår rammer tillater

Henning Scheel, direktør for kontrakt og marked i Bane NOR.

I Bane NOR sier de at de har stor forståelse for usikkerheten som rådgiverfirmaene opplever i den spesielle situasjonen verden står i.

– Bane NOR vurderer at det er en risiko for at krisen vil kunne ha fremdriftskonsekvenser for prosjekter i porteføljen vår. Det vil igjen kunne påføre oss store ekstrakostnader, skriver Henning Scheel, direktør for kontrakt og marked i Bane NOR til Byggeindustrien.

– Er det ikke i den situasjonen landet nå befinner seg viktig at det nettopp er staten og offentlige byggherrer som tar et ansvar og skaper trygge rammer, i stedet for å avlyse konkurranser?

– I en slik situasjon tar Bane NOR ansvar og ikke forplikter mer enn våre totale rammer tillater oss. Vi må derfor få mer kunnskap om konsekvensene denne ekstraordinære situasjonen får for Bane NORs prosjektportefølje før vi setter i gang et så stort prosjekt som Kleverud-Sørli, skriver han.

Han opplyser at Bane NORs fokus nå er å holde aktivitetsnivået i påbegynte prosjekter oppe, slik at etaten gjør sitt for å holde aktivitetsnivået i bransjen i gang.

– Her gjenstår det store og mange anskaffelser som foreløpig ikke vil bli påvirket. På for eksempel Drammen - Kobbervikdalen har vi kun satt cirka halvparten av kontraktene, her vil anskaffelsene fortsette som planlagt. Tilsvarende situasjon har vi i Moss og Bergen og på en rekke fornyelsesprosjekter. Vi har også en stor rådgiverkontrakt for planfase for prosjektet Ny tunell gjennom Oslo (NTO) på trappene som vil gå som planlagt, opplyser han.

– Hvorfor avlyses rådgiverkonkurransen på Dovrebanen, er ikke dette en type oppgave som nå vil være mulig å gjennomføre og viktig for å holde hjulene i gang?

– Når det gjelder Kleverud-Sørli-Åkersvika og rådgiverkontrakten der, må denne sees under ett med entrepriseanskaffelsene. Mye av prosjekteringen for prosjektet er gjort, denne kontrakten er en tilleggskontrakt for oppfølging av Kleverud-Sørli entrepriseanskaffelsene i tillegg til å forberede konkurranser for neste strekning, Sørli – Åkersvika. Når vi går til det skritt å stanse entrepriseanskaffelsene har vi dessverre ikke behov for rådgiverstøtte på nåværende tidspunkt, skriver Scheel.

Han vedgår at det er riktig at Bane NOR har trengt litt mer tid i begge konkurransene.

– Men det er koronasituasjonen som gjør at vi har tatt denne avgjørelsen nå. Når koronasituasjonen er mer avklart, kan vi komme tilbake til hvordan vi ser for oss fremdriften videre. En tilleggsutfordring er at det var planlagt konkurransepreget dialog som er en langvarig anskaffelsesprosess som krever tett og hyppig dialog. Vi ser det som svært utfordrende å gjennomføre konkurransedialogen slik situasjonen er nå, mener han.

For rådgiverkontrakten var  Niras Norge AS, Norconsult AS, Sweco Norge AS og Rambøll Norge AS prekvalifisert. Bane NOR fikk tilbud fra Sweco og Rambøll.

Ingen av selskapene blir kompensert som følge av avlysningen.

– Det er ikke slik denne typen konkurranser er satt opp. Forhåpentligvis vil arbeidet i stor grad kunne gjenbrukes for neste konkurranse, skriver Scheel.

– Hvilke konsekvenser tror Bane NOR avlysningene på Dovrebanen vil få for anleggsbransjen og rådgiverbransjen?

– Vi må avvente å se hvordan tidsplanen for Kleverud-Sørli-Åkersvik-prosjektet blir, og deretter vurdere hvor raskt vi kan komme ut i markedet med ny rådgiverkontrakt. Vi vil gjerne ha dialog med RIF og deres medlemmer om hvordan vi kan gjøre dette best mulig, også for andre kommende anskaffelser, skriver han.

– Er det nå mulig å anslå hvor mye den planlagte InterCity-utbyggingen vil bli forsinket?

– Bane NOR vil naturlig nok måtte se hvordan situasjonen utvikler seg. Foreløpig er det Kleverud-Sørli parsellen av InterCity-utbyggingen som i utgangspunktet vil bli forsinket tilsvarende utsettelsen, avslutter Scheel.