Fra venstre: Jens Olav Kjærstad (prosjektleder Backe Romerike), Torgeir Grønsberg (administrerende direktør Backe Romerike), Odd Arne Lian (Prosjektleder BNE), Sara Louise Kvitberg (assisterende prosjektleder BNE). Foto: Bane NOR Eiendom
Fra venstre: Jens Olav Kjærstad (prosjektleder Backe Romerike), Torgeir Grønsberg (administrerende direktør Backe Romerike), Odd Arne Lian (Prosjektleder BNE), Sara Louise Kvitberg (assisterende prosjektleder BNE). Foto: Bane NOR Eiendom

Backe Romerike bygger for Bane NOR og SSB

Backe Romerike skal bygge nye kontorer til Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Bane Nor Eiendom. Onsdag ble kontrakten på 400 millioner kroner undertegnet.

Statistisk sentralbyrå signerte nylig leieavtale med Bane Nor Eiendom, og skal flytte inn i et nytt kontorbygg rett ved Kongsvinger stasjon sommeren 2025. Med seg på laget har Bane Nor Eiendom nå fått med seg entreprenøren Backe Romerike som vil stå for videre detaljprosjektering og oppføring av bygget.

Ill. Bane Nor Eiendom

Ill. Bane Nor Eiendom

- Vi fikk flere gode tilbud, men Backe Romerike har fått kontrakten fordi deres tilbud til syvende og sist var best. De har med seg et fremoverlent prosjekt-team som har forstått oppgaven og som vil ivareta vår høye krav til blant annet prosjektgjennomføring, miljø, seriøsitet og faglig dyktighet. Backe Romerike har erfaring med prosjekter av tilsvarende størrelse og kompleksitet og vi er trygge på at de kommer til å ivareta våre- og leietakernes interesser på en god måte. Når Backe Romerike er ferdige å bygge for oss vil enda flere lett kunne reise med tog til og fra jobb, sier prosjektsjef i Bane Nor Eiendom, Odd Arne Lian i en pressemelding.

Det nye kontorbygget skal inneholde:

  • Parkeringskjeller
  • 7 etasjer hvor det i hovedsak vil være kontorarbeidsplasser
  • På bakkeplan blir det torg, gatetun, butikker og restaurant
  • Miljøsertifisering BREEAM-NOR v6.0 –klassifisering: excellent
  • Utomhusarbeider inkludert takterrasse, sykkelparkeringer og beplantning

Prosjektet vil ha et bruttoareal på cirka 11.000 kvadratmeter, og kontraktsummen er på i underkant av 400 millioner inkludert merverdiavgift.

 Forberedende arbeider vil starte nærmest umiddelbart etter kontraktsignering og man forventer å sette spaden i jorden på hovedprosjektet etter sommeren. Kontorbygget er først trinn i en større utbygging som skal gjøre området rundt Kongsvinger stasjon til et mer attraktivt knutepunkt. Det vil i fremtiden komme flere boliger, arbeidsplasser og butikker, opplyser Bane Nor Eiendom.

I prosjektet vil Backe Romerike ha med seg sin egen BREEAM-AP, Simen Holter, som samtidig vil være prosjektleder med ansvar for drift.

- Vi er superfornøyd med å kunne nyttiggjøre vår kompetanse på miljø og bærekraft sammen med en profesjonell byggherre som Bane Nor Eiendom. Det er i planleggingen lagt ned et solid arbeid i å planlegge for et bygg med lav miljøpåvirkning og vi skal sørge å videreføre dette i prosjektet. I tillegg til minstekravene som er satt ønsker vi samtidig å løfte ambisjonsnivået enda høyere og vi vil sette strenge interne krav til prosjektet på blant annet minimering av materialbruk og høy sortering- gjenvinningsgrad på avfall. Men det kanskje viktigste arbeidet vi gjør i prosjektet er å følge 0-feilsstrategien til Backe om å bygge riktig første gang, det gir ikke bare en fornøyd byggherre og leietaker - det gir også en betydelig miljøeffekt, sier Holter i meldingen.