Ill. Nordic Office of Architecture

Avinor må levere fremdriftsplan for ny storflyplass i Mo i Rana i juli

Avinor har fått frist til 3. juli med å oversende en framdriftsplan for byggingen av ny storflyplass i Mo i Rana.

I mars varslet departementet at Avinor skulle overta prosessen med byggingen av den nye flyplassen, og oppdraget fikk de formelt torsdag, opplyser Samferdselsdepartementet.

– Ny lufthavn i Mo i Rana vil gi folk og næringsliv et bedre transporttilbud og legge til rette for utvikling av reiseliv og annen næringsvirksomhet i regionen. Derfor gir vi i dag Avinor i oppdrag å ta over prosessen med å bygge flyplassen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Han ber Avinor om å snarest mulig oppdatere forprosjektet for flyplassen som ble gjort i 2015, samt vurdere om det er hensiktsmessig med et samarbeid mellom det offentlige og private, en såkalt OPS-løsning.

Fristen for dette er satt til 3. juli 2020.

– Det første som skal på plass, er en fremdriftsplan for byggingen av den nye lufthavnen, og Avinor får en stram frist på å komme tilbake til departementet med en slik plan, sier Hareide.

Avinor må også innlede dialog med det lokale selskapet Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU), som i 2019 satte i gang en anbudsprosess etter avtale med regjeringen.