Jackon lanserte sin Thermomur 350HD i sommer. Forskningsrådet-støtten kommer godt med når Jackon, i samarbeid med SINTEF, videreutvikler produktet, forteller produktutviklingssjef Eivind Olsen. Foto: Jackon

Åtte bedrifter i bygg og anlegg mottar millionstøtte for innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet investerer totalt 1,25 milliarder kroner i støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter i næringslivet ved inngangen til 2020. Litt over 64 millioner kroner går til bygg- og anleggsnæringen.

Det kommer frem i en oversikt fra Forskningsrådet presentert på deres nettsider denne uken.

Forskningsrådet mottok totalt 352 søknader fra bedrifter i alle landets fylker. Bedriftene som har søkt driver i hovedsak innenfor industri og tjenester, hav, petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering, og mat og landbaserte bioressurser. I utlysningen er bærekraft et viktig element, heter det i en pressemelding fra Forskningsrådet.

– Det er inspirerende å se at interessen er stor, og at det er mange gode søknader fra mange ulike typer bedrifter. Jeg tror vi nå alle har fått en tydeligere bevissthet om at forskning ikke bare er folk i laboratorier med hvite frakker. Hvis man bruker vitenskapelig metode, hvis man jobber systematisk for å skape ny kunnskap og nye muligheter, ja da driver bedriftene med FoU-støttet innovasjon, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Ni prosjekter i åtte bedrifter innen bygg og anlegg mottar støtte fra Forskningsrådet denne runden. Til sammen investerer Forskningsrådet 64,19 millioner kroner i forsknings- og innovasjonsprosjekter i næringen.

Jackon mottar støtte for sitt Thermomur byggesystem, Norgeshus får støtte for sin verktøykasse for klimatilpasning av boliger, Mapei får for sitt prosjekt rundt resirkulert tilslag fra betongslam med CO2-bindende egenskaper, Pipelife Norge får for sitt prosjekt med lyddempende rørsystemer for bygninger, Sunphade får for prosjektet Boosted photochromic response, og Støren Treindustri får støtte for sitt prosjekt for bærekraftige og innovative trebygg på opptil åtte etasjer med bindingsverk. Veidekke Entreprenør mottar den største enkeltpotten, på 15,93 millioner kroner, for sitt system for involverende planlegging og usikkerhetsstyring Ipluss, og Skanska Norge mottar til sammen 12,29 millioner for to prosjekter, Construction site Zero Waste og SynHouse.

– Denne støtten utgjør en stor forskjell når vi skal videreutvikle produktet vårt. Dette er noe vi gjør sammen med SINTEF, og det er første gang vi har et slikt samarbeid. Det var en hyggelig beskjed vi fikk fra Forskningsrådet her, sier Eivind Olsen, leder for produktutvikling hos Jackon til Byggeindustrien.

Disse bedriftene får støtte:

  • Jackon: 7.500.000 kroner
  • Norgeshus: 7.351.000 kroner
  • Veidekke Entreprenør: 15.925.000 kroner
  • Skanska Norge (Construction site Zero Waste): 7.194.000 kroner
  • Skanska Norge (SynHouse): 5.100.000 kroner
  • Mapei: 4.523.000 kroner
  • Pipelife Norge: 8.000.000 kroner
  • Sunphade: 2.000.000 kroner
  • Støren Treindustri: 6.600.000 kroner