Aspelin Ramm-prisen 2015 til Even Bakken

Aspelin Ramm-prisen 2015 går til Even Bakken for masteroppgaven «Byrom for fysisk aktivitet – støttet av norske spillemidler»

God byutvikling krever høy kompetanse. Under Oslo Urban Arena 2015 ble det i samarbeid med Aspelin Ramm arrangert en «Masterpitch» - der fire finalister presenterte sine oppgaver for publikum. Presentasjonen fant sted i Folketeatersalen.

Målet med konkurransen var å få frem masteroppgaver som kan bidra til bedre og mer fremtidsrettet byutvikling i Norge. Byutvikling krever evne til tverrfaglig forståelse, og årets vinner viste dette i særlig grad.

- Masteroppgaven handler om aktivisering av folk og byrom – folkehelse og byutvikling, og har dertil på kreativt sett vist hvordan en gjennomføring kan finansieres ved spillemidler gjennom Norsk Tipping, heter det i en pressemelding. I dag brukes spillemidler for det meste til bygging av anlegg for organisert idrett. I oppgaven undersøkes og utforskes muligheten for og effekten av en vridning av tildelingsreglene mot også opparbeidelse av byenes parker og byrom for spontan fysisk aktivitet. Dette er testet ut i en typisk norsk småby, Moss. Her har kandidaten både invitert til deltakelse blant byens innbyggere og designet forslag til konkrete tiltak i byrommene.

Diplom og pengepremie

Even Bakken studerer landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Han har gjort analyser og undersøkelser fra utallige faglige perspektiver og med ulike metoder, alt med en bred kontekstuell innsikt. I juryens begrunnelse sies det blant annet: «Arbeidet er omfattende og bærer preg av stor arbeidskapasitet og kreativitet, samt ønske om å bidra til god byutvikling og finne løsninger. Oppgaven går så langt som å teste ut en mulig søkeprosess, samt diskutere landskapsarkitektens rolle for gjennomføring av denne type byutviklingsprosjekter. Fremstillingen av materialet er fremragende og inspirerende.»

I tillegg til et diplom formgitt av Enzo Finger, fikk Even Bakken en pengepremie på 20.000 kroner.

- Oppgavene som ble sendt inn for vurdering bar preg av høyt faglig nivå og stor bredde. De øvrige finalistenes oppgaver fortjener alle et større publikum: Oppgaven «Barnefamiliers stabilitet i indre Oslo. En kvantitativ studie av barnefamiliers bofasthet på 1990- og 2000-tallet» av Erik Bjørnson Lunke (UiO) har overraskende konklusjoner som bryter med hva mange tror. Markus Vetrhus (UiO) har sett på maktforhold og påvirkning i en kjent arealutviklingssak fra Bærum og AHO-studentene Enya Aamo Aspen og Rikke Christine Nyrud har i oppgaven «Lost and found» sett på hvordan Veterinærhøyskolens eiendom i Oslo kan utvikles når den blir fristilt, heter det i melingen.

Også Statsbygg-nominert

Dette var første året prisen ble utdelt, og prisutdelingen vil være et fast innslag på Oslo Urban Arena fremover.

Juryleder var Marianne Skjulhaug, leder institutt for urbanisme og landskap ved AHO, Per G. Røe, leder institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, Elin Børrud, prof. ved institutt for landskapsplanlegging ved NMBU og konsernsjef Gunnar Bøyum, Aspelin Ramm.

Bakkens masteroppgave var også en av to oppgaver som NMBU hadde nominert til Statsbyggs studentpris i landskapsarkitektur. Den andre oppgaven, «Drøym di framtid. Lokalt engasjement og stedsidentitet som drivkraft til et levende Ørsta sentrum» av Dina Fonn Sætre og Sigrid Hauglin, ble til slutt prosjektet som vant prisen.

Sigrid Hauglin er fra første september i år ansatt hos Sweco Norge.