Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Arrangerer digitalt seminar om endringer i byggherreforskriften - se seminaret i opptak her

Fredag 8. januar arrangerer Arntzen de Besche et åpent webinar om endringene av byggherreforskriften.

(Du må legge inn navn og mailadresse for å se webinaret)

Byggherreforskriften pålegger byggherren viktige offentligrettslige plikter knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Formålet er å verne arbeidstakere mot farer på arbeidsplassen og fremme seriøsitet.

Endringene ble gjeldene fra 1. januar 2021. Hvilke rettslige og praktiske konsekvenser vil dette ha for aktørene i bygg og anleggsbransjen er noe man vil komme inn på i seminaret?

Disse skal delta i panelet:
- Saida Begum, Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
- Arild Berglund, Sikkerhetssjef i Skanska Norge AS
- Tanja H. Dugstad, SHA-leder i Statsbygg
- Geir Kåre Wollum, Regionalt verneombud for anlegg (LO)
- Jørgen Birkeland, Advokat i Arntzen de Besche
- Vjosa Maxhuni, Advokat i Arntzen de Besche

Arrangementet starter 8. januar klokken 09.