– Det er omfattende kriminalitet i byggenæringen og de seriøse skvises. Vi har merket en relativt høy grad av ekspansjon, og en stadig større andel kriminelle finner veien til bygg og anlegg, uttalte nestleder Vigleik Antun i Kripos.

Arbeidslivskriminelle med tette bånd til advokater og revisorer

Nestleder Vigleik Antun i Kripos var invitert til BNLs åpne møte for å gi en kriminalitetsanalyse rundt situasjonen i byggenæringen. Som ventet ga dette et dystert bilde av utviklingen.

Blant annet kom han inn på arbeidslivskriminelles tette bånd til profesjoner som revisorer, regnskapsførere og advokater.

Han påpekte på at det er nær umulig å gjennomføre omfattende arbeidslivskriminalitet uten noe hjelp fra disse profesjonene.

Han kunne også fortelle om at legal virksomhet brukes av kriminelle for å kamuflere straffbare handlinger.

– Det er omfattende kriminalitet i byggenæringen og de seriøse skvises. Vi har merket en relativt høy grad av ekspansjon, og en stadig større andel kriminelle finner veien til bygg og anlegg, uttalte Antun.

Han pekte på at det er flere vesentlige utfordringer innen arbeidslivskriminaliteten i næringen.

– Dette omfatter blant annet holdninger, at det er stor økonomisk vinning i å jobbe i dette svarte markedet og at det er lave straffer og lav risiko for å bli tatt, påpekte han.

Han kom også inn på hvem de så langt har funnet å dominere arbeidslivskriminaliteten i næringen. Dette er kriminelle gjenger, ofte representert på Østlandet, noen kriminelle miljøer fra Litauen og kriminelle aktører fra Balkan.

– Det er viktig å understreke at er også er mange seriøse fra disse landene, men vi ser noen tunge aktører som er inne i dette kriminelle markedet, sa Antun. Han pekte også på at de er mange såkalte travellers som hver sommer drar rundt og legger stein og asfalt illegalt.