- Jeg forventer at vi kan komme tilbake næringen i høst eller tidlig i 2015, med noen eksempler på vår innsats, sa riksadvokat Tor Aksel Busch.

Klar tale fra riksadvokaten – arbeidslivskriminaliteten skal bekjempes

Riksadvokat Tor Aksel Busch var helt klar i sitt innlegg på BNLs åpne møte. - Om vi ikke får gjort noe med denne utfordringen vil historiens dom over oss bli ganske hard; vi så det, prøvde å gjøre noe, men fikk det ikke helt til, uttalte han fra talerstolen på Grand Hotel.

Riksadvokaten har nå gitt klare føringer til politiet og at oppgavene rundt arbeidslivskriminalitet skal ha en høy prioritet. Det er bevilget penger til å gjennomføre en rekke tiltak, og i Oslo har man gjort mye.

Han sa også at politiet ikke kan gjøre denne jobben alene, og at næringen har et tungt ansvar.

- Vi ønsker å gjøre noe med problemet, men det offentlige kan aldri klare å løse dette alene. Det har vi heller aldri hatt noen ambisjon om – husk på det. Dere må bidra i sterk grad, sa Busch.

Politiet har gjort en god del forberedende tiltak, og er godt i gang med arbeidet.

- Jeg forventer at vi kan komme tilbake næringen i høst eller tidlig i 2015, med noen eksempler på vår innsats. Hvis vi ikke får til det, så har vi feilet, noe som gjør at våre rop til næringen om at de selv må gjøre tiltak ikke kan fremføres med samme styrke. Men vi har god tro på at det er mulig å få til noe. Det må kort og godt bli slik at seriøsitet skal lønne seg, uttalte Busch.

Han ser nå en fare for at arbeidslivskriminaliteten kan gå over i korrupsjon.

- Dette er en trussel mot vårt etablerte samfunnsbilde. Dette understreker viktigheten om at noe må gjøres, legger riksadvokaten til.

Han var samtidig opptatt av man ikke må stigmatisere en hel næring.

- De fleste er seriøse og dyktige, men vi må sørge for at de useriøse ikke vinner frem, sa Busch

I år var det rekordoppslutning med hele 150 deltakere på BNLs åpne møte i forbindelse med generalforsamlingen. I fjor på det samme møte startet på mange måter kampen mot det svarte markedet i byggenæringen for alvor da byggmester Åsmund Østvold ga sitt klare inntrykk av deler av næringen og hvor vi var på vei. Siden den tid har BNL brukt store ressurser på å belyse problemet, og har virkelig tatt tak i utfordringen.

- Det er nå ikke mulig å si man ikke kjenner til problemstillingen. Nå vet vi hva som skjer, og nå må vi gjøre noe for å stoppe utviklingen, sier BNL-sjef Jon Sandnes.

Sandnes var også helt klar på at næringen må rydde i eget bo.

- Virksomhetene må velge de rette samarbeidspartnerne, sa han.