BNL-sjef Jon Sandnes mener man må få tilbake revisjonsplikten.

Ønsker revisjonsplikten tilbake

I 2011 fjernet man revisjonsplikten for mindre selskaper. BNL-sjef Jon Sandnes mener man nå bør reversere denne ordningen.

- Man skulle ikke tatt bort revisjonsplikten for de små firmaene i 2011, noe vi også uttalte i forkant av beslutningen. Men med den utviklingen vi har sett nå er det slik at beslutningen bør reverseres, uttalte Sandes på BNLs åpne møte om arbeidslivskriminalitet torsdag formiddag.

- Det var et feilgrep og vi har mistet et effektivt kontrollmiddel, legger Sandnes til.

Han fikk Fellesforbundets Jonas Bals med seg på dette synspunktet.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund var mer avventende, og at må avveies opp mot fordelene dette gir for mange mindre virksomheter, og at man ikke skal legge for tunge byrder på dem.

Det synets å være enighet fra mange av dem i salen om at en reversering er noe man bør se på.

Som nestleder i Kripos Vigleik Antun pekte på i sitt innlegg, så dukker opp stadig nye NUF-selskaper i byggenæringen, og mange av disse er tungt representert i saker politi og myndighetene nå er i ferd med å rulle opp.