Ammerudlia vinner OBOS Bærekraftpris 2022. Styreleder Anne Elton, Styremedlem Finn Olav Øverbø, Varamedlemmene Syed Tanvir Abbas og Hamza Mian. Vaktmester Ivica Jovanovic. Foto: Ilja C. Hendel
Ammerudlia vinner OBOS Bærekraftpris 2022. Styreleder Anne Elton, Styremedlem Finn Olav Øverbø, Varamedlemmene Syed Tanvir Abbas og Hamza Mian. Vaktmester Ivica Jovanovic. Foto: Ilja C. Hendel

Ammerudlia vant OBOS Bærekraftspris

Ammerudlia vinner pris og én million kroner. Setra borettslag får hederlig omtale.

OBOS Bærekraftpris har som mål å vise fram gode eksempler og inspirere andre, skriver boligbyggeren i en pressemelding. Det var 19 påmeldte til årets pris.

Fagjuryen bestod av Anders Nohre-Walldén fra Grønn Byggallianse, Jonas Holm fra Sintef og Astrid Arnslett fra Cicerio og Birgitte Molstad.

Fra venstre: Øyvind Bodsberg (OBOS), Birgitte Molstad (OBOS), Jonas Holm (Sintef, på skjerm) Anders Nohre-Walldén (Grønn Byggallianse), Astrid Arnslett (Cicero) satt i fagjuryen.
Fra venstre: Øyvind Bodsberg (OBOS), Birgitte Molstad (OBOS), Jonas Holm (Sintef, på skjerm) Anders Nohre-Walldén (Grønn Byggallianse), Astrid Arnslett (Cicero) satt i fagjuryen.

– Juryen har lagt vekt på om prosjektene gjør noe ekstra utover vanlig vedlikeholdsbehov. Det mener vi at Ammerudlia borettslag har gjort. De har vist nytenkning og har hatt evnen til å få mye ut av investerte midler. De har gjort en rekke større og mindre tiltak, som samlet gir et imponerende bærekraftsløft, sier juryleder Nohre-Walldén.

Ammerudlia borettslag har ifølge pressemeldingen lagt ned et stort arbeid med uteområdene sine, blant annet løsninger for å håndtere overvann. De har jobbet med avfallshåndteringsanlegget, inngått avtaler med Fretex og UFF for gjenbruk og kildesortering, skiftet heiser, dører og installert LED-armaturer samt oppgradert til el-billading. De har gjenbrukt gamle og slitte tørkebåsområder med moderne og trygg sykkelparkering.

Borettslaget har regnet ut at total energibesparelse ved å skifte 24 inngangsdører, inngangspartier, nye heiser og 46 armaturer med LED utebelysning er nesten 500.000 kWh pr år. I tillegg er det estimert en reduksjon i Co2-utslipp tilsvarende 172.900 kilo i året.

Oppgradering av utemiljø med ny beplanting på rundt 1.600 kvadratmeter tilrettelegger for biomangfold. I tillegg bidrar det grønne til overvannshåndtering som resulterer i rundt 95 prosent redusert utslipp på offentlig nett.

Setra borettslag på Hovseter i Oslo får hederlig omtale og 50.000 kroner fra OBOS Bærekraftpris. De får blant annet pris for å tenke nytt rundt etterisolering og arealutnyttelse.