Enova vil fremskynde utviklingen av mer ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å støtte prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet. Foto: Enova
Enova vil fremskynde utviklingen av mer ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å støtte prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet. Foto: Enova

25 ombruksprosjekter får 8,8 millioner kroner i støtte fra Enova

25 forskjellige prosjekter får støtte på til sammen 8,8 millioner kroner for ombrukstiltak i prosjektene.

– Vi er svært fornøyde med de gode søknadene som vi fikk inn i vår første søknadsrunde. Dette lover godt for ombruk i byggenæringen, sier Anna Barnwell, markedssjef i Enova, i en pressemelding fra statsforetaket.

Enova har tre støtteordninger for ombruksprosjekter i byggenæringen: Ombrukskartlegging, prosjektering for ombruk og mulighetsstudie. Kommende søknadsfrister er 3. juni, 2. september og 1. november.

– Potensialet for å få til å kutte utslipp og få i gang sirkulærøkonomien er stort. Jeg er veldig glad for å se at det er stor vilje i byggenæringen til å være en del av løsningen. De 25 ombruksprosjektene som får støtte fra Enova i dag er eksempler på rett utvikling. Byggenæringen har mye å bidra med på veien til å nå Norges klimamål. Viljen vi ser i bransjen støttes av staten. Det handler om å stille krav og stille opp. Regjeringen vil skjerpe klimakravene til byggenæringen, og følger opp Hurdalsplattformens målsetting om å stimulere til mer gjenvinning og ombruk av byggematerialer i byggeprosesser. Dette illustrerer godt overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi, noe som er helt avgjørende skal vi klare å kutte utslipp og få en mer bærekraftig byggenæring, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Disse prosjektene får støtte:

 • Studentsamskipnaden SIO med Mulighetsstudie - Studenthuset i St. Olavs gate 23 i Oslo: 300.000 kroner
 • Moland Datacenter AS med Mulighetsstudie - Datasentermodul som kan demonteres og ombrukes i Fyresdal: 96.800 kroner
 • Basecamp Hotel Hellesylt med Mulighetsstudie - Ombruk og design for ombruk i Hellesylt: 275.000 kroner
 • Trondheim Kommune med Mulighetsstudie - Gjenbruksprosjekt Granåsen Idrettspark i Trondheim: 211.250 kroner
 • Obos Nye Hjem AS med Mulighetsstudie - Urban Village i Oslo: 200.200 kroner
 • Lilleaker Prosjekt med Mulighetsstudie - Muligheter for ombruk i prosjektet i Oslo: 300.000 kroner
 • Omtre med Mulighetsstudie - Lager for demontering, flytting og remontering i Ringerike: 299.575 kroner
 • Tanke Svilands Gate 30-36 med Ombrukskartlegging - Tanke Svilands gate 30 i Stavanger: 199.950 kroner
 • Rogaland Fylkeskommune med Ombrukskartlegging - Rogaland fylkeshus i Stavanger: 195.925 kroner
 • Sannergata 2 med Ombrukskartlegging - Sannergata 2 i Oslo: 200.000 kroner
 • E C Dahls Eiendom med Ombrukskartlegging - Nordre gate 12 i Trondheim: 200.000 kroner
 • Lilleaker Prosjekt med Ombrukskartlegging - Lilleakerveien 4E i Oslo: 200.000 kroner
 • Leangen Næring med Prosjektering - Leangen Næringsbygg i Trondheim: 303.000 kroner
 • Oslobygg KF med Prosjektering - Løren aktivitetspark og flerbrukshall i Oslo: 100.000 kroner
 • Porsmyrveien 3 med Prosjektering - Porsgarden i Sandnes: 600.000 kroner
 • Auglendsmyrå 2 med Prosjektering - Site 4016 Spinn i Stavanger: 600.000 kroner
 • Ö Drømtorp med Prosjektering - Fremtidsrettet, fleksibelt lager i Ski: 546.400 kroner
 • E C Dahls Eiendom med Prosjektering - Nordre gate 12 i Trondheim: 600.000 kroner
 • Ragn Sells med Prosjektering - nullutslippsanlegg for avfallshåndtering i Drammen: 600.000 kroner
 • Drømtorp med Prosjektering - Glynitveien 33 i Ski: 431.400 kroner
 • Sirkulær Ressurssentral med Prosjektering - Ombruksdekke i Oslo: 425.400 kroner
 • Sirkulær Ressurssentral med Prosjektering - Ombrukspaviljonger i Oslo: 600.000 kroner
 • Verket Moss med Prosjektering - Papirhuset i Oslo: 431.400 kroner
 • Obos Nye Hjem med Prosjektering - Urban Village i Oslo: 400.400 kroner
 • Bjørn Kristian Bråten med Prosjektering - Nytt fjøs med ombruk av returtre i Noresund: 484.700 kroner