<p>Som et ledd i HMS-uken i NCC ble det avholdt beredskapsøvelse på tomten til gamle Bygningsarbeidernes Hus på Bekkestua i Bærum denne uken. Et person var havnet under et betongelement, en kran var ute av drift og en mann med hodeskader et annet sted på byggeplassen var scenarioet på øvelsen til entreprenøren NCC Construction. (Foto: Svanhild Blakstad)</p>HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. Brannvesenet jobber med å få løs person som ligger i klem under et element. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. Nødetatene jobber med å få løs person som ligger i klem under et element. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. Nødetatene jobber med å få løs person som ligger i klem under et element. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. Nødetatene jobber med å få løs person som ligger i klem under et element. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. (Foto: Svanhild Blakstad)– En byggeplass er levende ved at ting endrer seg og flyttes på kontinuerlig. Det er viktig å øve slik at vi er forberedt når hendelser inntreffer, sier driftsleder Tore Johannessen. Anleggsleder Tore Kornerud til høyre. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Driftsleder Tore Johannessen i NCC under beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. (Foto: Svanhild Blakstad)HMS-uke: Beredskapsøvelse på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum. (Foto: Svanhild Blakstad)

Alarmen gikk på byggeplassen

Alle nødetater rykket ut da alarmen gikk på NCCs byggeplass Gamle Ringeriksvei 36 i Bærum tirsdag morgen. Heldigvis var det bare en øvelse. (Bildekarusell)

Det hastet da en person var havnet i klem under flere tonn tunge elementer etter at en veggforskaling raste ned, og en annen lå skadet et annet sted på anleggsområdet.

Nøyaktig klokken 0830 gikk alarmen på byggeplassen midt i Bekkestua sentrum, hvor NCC Construction bygger 56 leiligheter og næringslokaler på totalt 12.000 kvadratmeter for Profier. For tiden pågår grunnarbeidene, og det var ca 12-15 mann på jobb denne morgenen.

Til alt hell var det bare en øvelse, men ekte nok da Byggeindustrien fikk overvære det hele.

– Bare noen få var forhåndsvarslet om øvelsen. Meningen er at det skal bli så realistisk som mulig, sier driftsleder Thomas Johannessen i NCC Construction til Byggeindustrien.

Entreprenøren har høyt fokus på sikkerhet og HMS, og har klare retningslinjer og planer for hva man skal gjøre når hendelser eller ulykker inntreffer.

– Det er viktig at det ikke bare blir papirbestemmelser, men at vi også får testet det ut i praksis slik vi vet hva som skal gjøres når det skjer en ulykke, sier Johannessen.

Etter svært kort tid var brannvesenet på plass med flere biler og gikk straks i gang med å få løftet elementet fra den skadde personen (som i dette tilfellet var en dukke). Ambulanse og politi var også raskt på plass.

Beredskapsøvelsen er et ledd i NCCs HMS-uke, som startet mandag 17. august. Det er femte år på rad at entreprenøren kjører dette opplegget, hvor samtlige prosjekter og ansatte skal sette et ekstra fokus på helse, miljø og sikkerhet. De siste fire årene er antall fraværsskader, inkludert underentreprenører, redusert med over 65 prosent, ifølge NCC.

– Sikkerhet er vårt hovedfokus. Alle som besøker en NCC-arbeidsplass skal også komme trygt hjem. Derfor bruker vi mye ressurser på HMS, og vi stiller strenge krav til våre underentreprenører. Gjennom systematisk arbeid har vi hatt en svært positiv skadeutvikling de siste fire årene, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC.

Byggeindustrien kommer tilbake med mer om øvelsen og HMS-tema i utgave nr 13.