Direktør Paul-Terje Gundersen i AF Bygg Oslo tror et internt arbeidstilsyn vil fungere som en ekstra barriere for useriøse aktører. (Foto: AF Gruppen)

AF satser på eget arbeidstilsyn

Snart skal en person i AF Bygg Oslo bruke alle sine 220 årlige arbeidsdager på å hindre useriøse aktører i å få innpass på entreprenørens byggeplasser. Ordningen kan bli innført i flere av AFs byggeenheter.

Det interne «arbeidstilsynet» skal drive kontrollvirksomhet på alle AF Bygg Oslos byggeplasser, og vil være operativ fra 1. august i år. En person fra AFs egne rekker er allerede hentet inn i rollen som kontrollør.

– Vedkommende skal sjekke hvem som er på byggeplassene våre til enhver tid. Vi tror effekten av å se folk i øynene, spørre hvem de er, høre hvordan de bor og kontrollere om de får lønnen de har krav på, vil være stor, sier direktør i AF Bygg Oslo, Paul-Terje Gundersen til Byggeindustrien.

AF Bygg Oslo er den største byggenheten i AF Gruppen, og det er foreløpig bare i denne delen av selskapet at den nye tilsynsordningen blir innført.

– Vi gjør det på eget initiativ, og tiltaket kommer som en erkjennelse av at bransjen har fått nye og krevende utfordringer. Tidligere snakket vi mye om sosial dumping og rettigheter til arbeidstakerne, mens nå har omfanget og alvorlighetsgraden vokst med egne organiserte kriminelle nettverk som har fått fotfeste i næringen, sier Gundersen.

Flere tiltak

Samtidig som AF Bygg Oslo oppretter en 100 prosent kontrollstilling, legger de også større trykk på det forebyggende arbeidet i andre deler av virksomheten.

  • AF Bygg Oslo har inngått rammeavtaler med flere pre-kvalifiserte underentreprenører innenfor fag der innslaget av ufaglært arbeidskraft normalt er høyt (maling, parkett, kjerneboring, himlingsfag). Prosjektene kan kun velge mellom de pre-kvalifiserte bedriftene.
  • En egen prekvalifiseringsmodul i Startbank-systemet blir innført. 7-8 forhåndsdefinerte sjekkpunkter merkes med enten grønt eller rødt lys. For å få jobb på AF Bygg Oslos prosjekt må alle punkter være grønne.
  • Entreprenøren skal kreve å få alle kontrakter som inngås underentreprenører imellom. Det stilles like strenge krav til UE2 som til UE1. AF Bygg Oslo skal også kreve å få ansettelsespapirene og arbeidskontraktene for alle UE-ansatte.
  • AF-ansatte ute i prosjektene skal kurses i hvordan de skal lykkes med å velge bort de useriøse aktørene.

Ekstra barriere

Gundersen tror tiltakene i sum vil fungere som en ekstra barriere for de useriøse aktørene.

– Målet er at de useriøse etter hvert begynner å velge bort oss, sier Gundersen.

– Er dere trygge på at en egen AF-kontrollør er tøff nok til å ta tak i saker som kan være vanskelige for kollegaer?

– Det handler om å finne den riktige personen med de riktige holdningene, engasjementet og verdiene. Det føler vi at vi har gjort, sier Gundersen og legger til:

– Alvorlighetsgraden i det som avdekkes vil avgjøre hvorvidt kontrolløren skal rapportere til HMS-sjef eller direkte til prosjektet. Dersom vi avdekker ulovlige forhold blir disse politianmeldt.

Kan bli aktuelt i flere AF-enheter

Konserndirektør for bygg i AF, Morten Grongstad, sier flere av byggenhetene kan komme til å få et eget arbeidstilsyn.

Konserndirektør for bygg i AF, Morten Grongstad, utelukker ikke at alle byggenhetene i selskapet etter hvert kan få et eget «arbeidstilsyn» etter modell fra AF Bygg Oslo.

– Alle våre enheter har satt i verk egne tiltak for å komme problemet med useriøse underleverandører til livs, men vi ser også på mulighetene for å innføre noen felles tiltak for alle. Da kan egne kontrollører være ett alternativ, sier Morten Grongstad til Byggeindustrien.

Han påpeker at AF allerede har kontrollrutiner som skal sikre at underleverandørers virksomhet skjer på en forsvarlig og lovlig måte og foretar jevnlig kontroller av sine underleverandører på byggeplassene.

Krafttak

AF Bygg ble tidligere i sommer trukket frem i Aftenposten fordi noen av prosjekter har benyttet underleverandører med forgreininger til kriminelle nettverk . AF kastet også ut to malerfirma på dagen etter mistanker om arbeidslivskriminalitet.

– Dette illustrer at selv med strenge kontroller både før og under ett prosjekt, kan man aldri garantere at aktører med uredelige hensikter blir avdekket. Derfor må vi hele tiden vurdere og forbedre våre kontrollrutiner for å hindre at aktører med uredelige hensikter ikke får innpass på våre prosjekter.

–Når det er sagt, så skal vi bruke den oppmerksomheten disse sakene har fått til å motivere oss til et ordentlig krafttak. Vi ønsker oppriktig å røske opp i noe som ikke bare utfordrer bransjen vår, men som truer den, legger han til.

Konserndirektøren mener de har spesielt mye å hente på intern opplæring, og erkjenner at de ikke har vært gode nok til å avdekke useriøse bedrifter frem til nå.

– Det skorter ikke på viljen, men det skorter av og til på kompetansen og tiden. Hvis vi tilfører den riktige kompetansen og kombinerer det med flere dedikerte kontroller, så er vi kommet langt på vei.