Konserndirektør Pål Egil Rønn i AF Gruppen. Foto: Svanhild Blakstad

AF Gruppens LAB-oppkjøp i boks

AF Gruppen har onsdag inngått endelig avtale om kjøp av 70 prosent av aksjene i LAB AS, og har samtidig gjennomført kjøpet av disse aksjene.

Aksjene er kjøpt fra 15 eksisterende aksjonærer i selskapet. Disse vil forbli eiere av de siste 30 prosent av aksjene.

- Vi er svært fornøyde med å få den største og mest fremgangsrike byggentreprenøren i Bergensområdet med på laget. Prosessen fra intensjonsavtalen ble inngått i desember frem til endelig avtale i dag har vært meget god. Dette har styrket vår tro på selskapet ytterligere. Oppkjøpet er et av de største i AF Gruppens historie og vi tar med dette et stort steg mot å bli den ledende entreprenøren på Vestlandet, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

LAB er den ledende byggentreprenøren på Vestlandet. AF Gruppen har ikke hatt byggevirksomhet i Bergensområdet. Gjennom oppkjøpet av LAB-konsernet vil AF Gruppen ha et sterkt fotfeste også på Vestlandet.

Vederlaget for aksjene utgjør til sammen 700 millioner kroner. Vederlaget gjøres opp slik:

- NOK 360 millioner har blitt gjort opp ved kontant betaling i dag

- NOK 200 millioner vil bli gjort opp ved utstedelse av 2 702 703 nye aksjer i AF Gruppen ASA. Disse aksjene forventes utstedt i løpet av en uke fra i dag.

- NOK 140 millioner vil bli gitt som en selgerkreditt frem til 2018.

- Det er avtalt garantier for oppnåelse av fremtidige resultatmål.

Kontantbeløpene som betales som ledd i vederlaget finansieres fra AF Gruppens eksisterende likviditetsbeholdning.

LAB AS er morselskapet i et konsern hvor de største selskapene er LAB Entreprenør AS, Åsane Byggmesterforretning AS, Fundamentering AS og LAB Eiendom AS.

LAB Entreprenør AS er den største byggentreprenøren i Bergensområdet. Selskapet har hovedkontor i Bergen og utfører oppdrag på Vestlandet. Selskapet hadde en omsetning i 2014 på NOK 1 217 millionerog har 135 ansatte.

Åsane Byggmesterforretning AS er en av de ledende byggmesterforretningen i Bergen med en omsetning i 2014 på 336 millioner kroner og 100 ansatte.

Fundamentering AS utfører oppdrag i hele landet innen peling, spunting, boring og forankring. Selskapet har hovedkontor på Heimdal utenfor Trondheim og omsatte i 2014 for NOK 242 millioner. Fundamentering AS har 70 ansatte.

LAB Eiendom AS utvikler eiendommer med sentral beliggenhet i nærheten av innfartsårene til Bergen. Selskapet har pr i dag eierandeler i fem boligprosjekter med potensial på anslagsvis 20 000 salgbare kvm. bolig samt 33 000 kvm. tomt regulert til næring.

Det er i forbindelse med transaksjonen ikke inngått avtaler til fordel for ledende ansatte eller styremedlemmer i AF Gruppen eller i LAB-konsernet. Det forventes heller ikke inngått slike avtaler i forbindelse med transaksjonen.