AF Gruppen kjøper 70 prosent av LAB

AF Gruppen har inngått en intensjonsavtale med LAB AS med den hensikt å kjøpe 70 prosent av aksjene i selskapet.

Kjøpet omfatter LAB AS' aksjer i datterselskapene LAB Entreprenør AS, Åsane Byggmesterforretning AS, Fundamentering AS samt eiendommene i LAB Eiendom AS.

- Det er to årsaker til at vi gjør dette. Vi har tro på markedet og på området. Det andre er at vi har tro på at hvis skal gjøre gode oppkjøp, så må vi finne selskap som driver godt og har samme syn på livet som oss. Det føler vi at vi har gjort nå, og er veldig godt fornøyd, sier konsernsjef Pål Egil Rønn i AF Gruppen til Byggeindustrien.

Oppkjøpet er blant de aller største i byggenæringen de siste årene. Det gjør også at AF Gruppen får et fotfeste innen byggeaktiviteten i Bergen. Tidligere har de kun vært inne i regionen innen anlegg og offshore.

- Vi synes det er stas at vi klarer å bygge opp et stort norsk entreprenørselskap som er bredt fundamentert geografisk, robust og jobber innen store deler av næringens fagområder, sier Rønn til Byggeindustrien.

Han understreker at det er en intensjonsavtale de nå har blitt enige om, og at selskapet vil komme tilbake med ytterligere kommentarer når oppkjøpet er fullført.

LAB Entreprenør AS er den største byggentreprenøren i Bergensområdet. Selskapet har hovedkontor i Bergen og utfører oppdrag på Vestlandet. Selskapet hadde en omsetning i 2013 på 1.016 millioner kroner og har ca. 140 ansatte.

Åsane Byggmesterforretning AS er den ledende byggmesterforretningen i Bergen med en omsetning på nærmere 400 millioner kroner i 2013 og ca. 100 ansatte.

Fundamentering AS utfører oppdrag i hele landet innen peling, spunting, boring og forankring. Selskapet har hovedkontor på Heimdal utenfor Trondheim og omsatte i 2013 for 220 millioner kroner. Fundamentering AS har ca. 70 ansatte.

LAB Eiendom AS utvikler eiendommer med sentral beliggenhet i nærheten av innfartsårene til Bergen.

Virksomhetene i LAB AS har en forventet omsetning i 2014 på ca. 1,7 milliarder kroner.

Avtalt kjøpspris for 70 prosent av aksjene i LAB AS er anslått til ca. 700 millioner kroner. Noe som priser hele selskapet til en milliard kroner.

Oppgjøret forventes å bestå av aksjer i AF Gruppen ASA og kontanter.

Transaksjonen er betinget av due diligence og styrets godkjennelse. Transaksjonen forventes gjennomført 1. kvartal 2015.