AF Gruppen med rekordresultater

AF Gruppen leverte i 2014 det beste årsresultatet i selskapets historie.

Konsernsjef Pål Egil Rønn kan være fornøyd med 2014-tallene.

Driftsresultatet i 4. kvartal var 241 millioner kroner (202) tilsvarende en driftsmargin på 8,8 prosent (8,0 prosent).

Omsetning for 4. kvartal var 2,73 milliarder koner  (2,508). Resultat før skatt i 4. kvartal var 216 millioner kroner (213) tilsvarende en resultatmargin i kvartalet på 7,9 prosent (8,5 prosent).

Omsetningen i 2014 var 9,935 milliarder kroner (10,127).

Driftresultat for året var 635 millioner kroner (568), tilsvarende en driftsmargin på 6,4 prosent (5,6 prosent).

Foreløpig resultat før skatt for 2014 var 625 millioner kroner (580), tilsvarende en resultatmargin på 6,3 prosent (5,7 prosent). AF Gruppens samlede ordrereserve var 9,429 milliarder kroner (10,976). Kontantstrøm fra driften ble - 18 millioner kroner (529) i 4. kvartal og 86 millioner (1 015) i 2014.

Konsernet kan også vise til gode HMS-tall. H-verdien for 4. kvartal var 1,3 (0,9). For 2014 var H-verdien 1,1 (1,4). Det samlede sykefraværet for 4. kvartal var 3,7 prosent (3,5 prosent). For 2014 var sykefraværet 3,5 prosent (3,7 prosent).

- AF Gruppen har en sterk finansiell posisjon og konsernet hadde pr. 31.12.14 netto rentebærende gjeld på 95 millioner kroner (-751). For 2014 er det foreløpig foreslått et utbytte på 5,00 pr. aksje, heter det i en melding fra selskapet.

AF inngikk i desember en intensjonsavtale med LAB AS med den hensikt å kjøpe 70 prosent av aksjene i selskapet. Transaksjonen er betinget av due diligence og styrets godkjennelse. Transaksjonen forventes gjennomført 1. kvartal 2015.

- Vi er stolte av at våre medarbeidere nok en gang har satt nye rekorder anført av våre «lokomotiver» bygg og anlegg. Den landbaserte virksomheten har god vekst og leverer sterke resultater. Lønnsom vekst er en kjerneverdi i AF Gruppen og de siste kvartalene har vi intensivert jakten på vekstmuligheter. Både ved organisk vekst og i søket etter oppkjøpskandidater vektlegges sammenfallende verdigrunnlag og prestasjonskultur. Resultatene fra 2014 er med dette historie og vi vil fortsette å fokusere på gjennomføring av prosjekter med god organisering og sikker drift, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.