Statsbyggs byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i munter samtale med Morten Midskog og Arve Kjøll Olsen fra AF Gruppen AS. Foto: Statsbygg

AF Gruppen og Mur Direkte signerte Campus Ås-kontrakter

Statsbygg og AF Gruppen AS har signerte en avtale på i underkant av 325 millioner kroner for tett bygg-entreprisen (K230) på Campus Ås.

Prosjektleder, Tor Olav Augestad, prosjektdirektør Erik Antonsen, prosjektleder produksjon Ingjerd Owren, alle Statsbygg. Christian Krognes og Simen Bøe, begge Mur Direkte AS og Statsbyggs byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg. Foto: Statsbygg

Det ble også signert en kontrakt (K231) med Mur Direkte AS på i overkant av 48 millioner for fasadestein. Leveransen av fasadestein består av 17.000 m2 Cover teglstein, samt en del tilpasningsstein. Teglsteinen er av håndbanket type og produseres hos Petersen Tegl AS i Broager i Danmark. Dette er et kvalitetsprodukt med minst 400 års levetid. Cover fasadeteglstein monteres med rustfrie skuer på et bæresystem i treverk. Det er AF Gruppen som skal montere fasadesteinen.

Statsbyggs byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg var glad for å kunne undertegne disse kontraktene. – For hver kontrakt vi inngår kommer vi nærmere dette som vil bli er universitetsbygg i verdensklasse, sier hun i en pressemelding.

Både AF Gruppen AS og Mur Direkte AS var veldig fornøyde med å ha fått avtalene. Direktør Morten Midskog i AF gledet seg til å får være med på et så stort og spesielt prosjekt.

– Vi skal gjøre alt vi kan for at dette skal bli vellykket, sa han, og understreket at de også ville ha stor fokus på både sikkerhet og seriøsitet, noe Statsbygg også er meget opptatt av, sier Midtskog.

Simen Bøe fra Mur Direkte AS understreket at dette er en stor kontrakt for et lite firma. - Vi er ydmyke, men vi har et unikt produkt og føler oss sikre på at dette vil gjøre Veterinærbygget til et spesielt bygg.

Oppstart på byggeplass blir til høsten og vil ha en varighet på ca 1,5 år.

Det nye veterinærbygget på NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) inngår i den største satsingen innen høyere utdanning i Norge noensinne. Den totale kostnadsrammen, inkludert brukerutstyr, bygging av nytt Senter for Husdyrforsøk og rehabiliteringen av Urbygningen er på vel 8 milliarder kroner. Utbyggingen har som mål å etablere NMBU og VI til de fremste institusjoner i sitt slag i Europa.