AF Gruppen inngår ny rammeavtale med ConocoPhillips

AF Gruppens (AFG) datterselskap Mollier AS er tildelt ny rammeavtale for service, modifikasjon og vedlikehold av HVAC-systemer (Heating, Ventilation and Air Conditioning) på ConocoPhillips sine offshoreinstallasjoner på norsk sokkel

Avtaleperioden er 4,5 år med opsjon for ConocoPhillips til å kunne forlenge avtalen i ytterliggere to sammenhengende perioder, hver oppad begrenset til 3 år. Avtalen trer i kraft fra 1. april 2014